artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

SZERZŐI JOGOK (Copyright)

Azzal, hogy belép a  weboldal bármely oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

I. Tartalom:

A jelen felhasználási feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes szöveges, grafikai, álló-és mozgóképes híranyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

II. A tartalom felhasználása:

II/1. Médiafelhasználás:

  1. A www.berettyohir.hu weblapon (továbbiakban: lap) található tartalom a Berettyóhír (továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona.
  1. Az Berettyóhír fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
  1. Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  1. A lap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvenni, az oldalt tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni még változatlan formában sem.
  1. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Berettyóhír követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
  1. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Berettyóhír + az aloldal közvetlen (deep) linkje”
  1. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Berettyohir.hu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:

"120 éve született a „bihari trubadúr” – Nadányi Zoltánra emlékeztek
(közvetlen link)

A tősgyökeres bihari családból származó Nadányi Zoltán költő, író 1892. október 9-én látta meg a napvilágot Feketegyőrösön. Születése napján a Bihari Múzeumban – ahol a kéziratainak egy részét őrzik – emlékeztek meg a költőről rendhagyó kiállítással és emlékműsorral.

Forrás: Berettyohir.hu

Vagy:

"Berettyohir.hu

120 éve született a „bihari trubadúr” – Nadányi Zoltánra emlékeztek

A tősgyökeres bihari családból származó Nadányi Zoltán költő, író 1892. október 9-én látta meg a napvilágot Feketegyőrösön. Születése napján a Bihari Múzeumban – ahol a kéziratainak egy részét őrzik – emlékeztek meg a költőről rendhagyó kiállítással és emlékműsorral.

Forrás:

Azon Tartalmakra, amelyek külön szabályozás alá esnek - pl. exkluzív Tartalom - a Tartalom közvetlen oldalán feltüntetett szabályok vonatkoznak!

 

II/2. Saját célú, otthoni, felhasználás:

Felhasználó jogosult továbbá a Tartalomnak a médiaszolgáltatás célján kívüli, a szerzői jogról szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra. Ide értendő különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, feltéve, hogy a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják.
Kiadó e körben is szigorúan tiltja a hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználást, így az ilyen szolgáltatásban akkor sem járul hozzá a Tartalom közléséhez, ha az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.
Kiadó kifejezetten tiltja a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételét.

II/3. A holnaptartalmak felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása:

A Tartalmat Kiadó ellenszolgáltatás nélkül teszi elérhetővé. Ezért Kiadó kifejezetten tiltja, hogy a honlap tartalmaiból Felhasználó hírügynökségi szolgáltatást, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenységet végezzen, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

 

III. Védjegyek és logók használata:

  1. Az berettyohir.hu domainnév, a "berettyohir.hu" név, valamint a honlapon található mindennemű logó, védjegy, grafikai elem szerzői jogi védelmet élvez, oltalom alatt áll. Szolgáltató kifejezetten nem engedélyezi, és tiltja a honlap grafikai elemeinek, védjegyeinek másolását, tükrözését, felhasználását. Ez kizárólag - a hivatkozás kivételével - a Berettyóhír.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
  1. Az MTI hírügynökség honlapunkon felhasznált hírei és fotói, grafikái szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen más médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele tilos és szerzői jogot sért -  tehát ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül - , és a Kiadó minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

 

Berettyóújfalu, 2012. október 14.

You have no rights to post comments