artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

E sorok írója még a Toldi Miklós Református Általános Iskolába (mi csak úgy hívtuk: egyes) járt, ám az intézmény ma már másnak a nevét viseli – beszélgetés László Vilmos Csongorral, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola igazgatójával.

 
Kérem, mutatkozzon be néhány mondatban honlapunk olvasóinknak; ha jól tudom, nem itt született, talán kevesebben ismerik.
 
Nagykárolyban születtem lelkész édesapa és pénzügyi területen dolgozó édesanya gyermekeként. Nős vagyok, három gyermekem van, két kislány és egy kisfiú édesapja vagyok; a feleségem matematika–fizika szakos középiskolai tanár. Tanulmányaimat a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem, előbb középiskolai matematika tanári szakon, majd a bölcsészkaron politológiából is diplomát szereztem. A számítástechnikában való jártasságot a Nyíregyházi Főiskolán sajátítottam el, ahol számítástechnika szakos tanári diplomát kaptam. Ezt követően közgazdászként diplomáztam az Eszterházy Károly Főiskola gazdálkodási szakán, majd 2003-ban a Debreceni Egyetemen matematika szakirányú pedagógus-szakvizsgát tettem. 2010-ben a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás vezető szakán szereztem egyetemi oklevelet. Vallom, egy fiatalnak ahhoz, hogy nagyobb eséllyel induljon el a nagybetűs életben, egyszerre több lábon kell állnia, így több lehetősége van a választásra és a fejlődésre.
 
Miért a tanári pályát választotta? Hol dolgozott korábban?
 
Pedagógusi pályám 1997-ben, Vésztőn indult - közvetlenül a diplomám megszerzése után-, ahol matematikára oktattam a felnövekvő nemzedéket. 1998-ban Hajdúsámsonba kerültem áthelyezéssel, ott matematikát és számítástechnikát tanítottam.2000-től folyamatosan esti gimnáziumban matematikát oktatok, s tagintézményt vezetek a mai napig. 2002-től gazdasági igazgatóhelyettesként főleg gazdálkodással és üzemeltetéssel foglalkoztam. 2007 és 2011 között a megye legnagyobb általános iskolájának az igazgatói teendőit láttam el.
 
Hogyan került a mostani iskolájába?
 
A Tiszántúli Református Egyházkerület 2011 tavaszán elhatározta, hogy új alapokra kívánja helyezni Berettyóújfaluban a református oktatást; így jött létre tavaly szeptemberben a Diószegi Kis István Református Általános Iskola. Tavasszal kerestek meg az Egyházkerület részéről azzal, hogy segítsem munkájukat az új iskola megteremtésében.
 
Mit szeret legjobban a munkájában? Vannak árnyoldalai is a hivatásának?
 
Kettéválasztanám a feltett kérdésekre a választ – először is az általam vezetett intézményben szerzett immár fél esztendős tapasztalatomat fogalmaznám meg. Az új iskola élére száz százalékos támogatással kerültem. Az a szülői háttér, mely a Diószegiben működik, példaértékű, nemcsak a település, hanem a megye szintjén is; az egyházi iskola szellemisége, bensőséges léte össze nem hasonlítható az állami iskolákban tapasztalhatókkal. Úgy vélem, hogy mind az én, mind a munkatársaim munkáját tanulóink szülei maximálisan segítik, elismerik. Országos viszonylatban - jellemzően az állami, önkormányzati fenntartású iskolákra gondolok - a pedagógusoknak nincs tekintélyük, sem igazán eszközük. A korábbi kormányok a közoktatást lerombolták a túlzott liberalizációs törekvéseikkel.
 
Mit szól az új köznevelési törvényhez? Milyen változásokat vár a törvény életbe lépésétől?
 
Mint tudjuk, decemberben fogadta el az országgyűlés az új köznevelési törvényt, a szakma ezt elemzi azóta is. Igazán akkor lehet mélyreható véleményt alkotni, ha megjelennek majd azok a végrehajtási rendeletek, melyek a törvény konkrét végrehajtását szabályozzák. Nekem nagyon szimpatikus, hogy az egyházi intézmények kiemelt státuszt kaptak. Fontosnak tartom még azt, hogy a törvény igyekszik meríteni abból a konzervatív értékrendből, melyet például az egyházi intézmények a kezdetektől képviselnek. A törvény szerint az eddig önkormányzati fenntartású iskolákat államosítják - egy centralizált irányítás várható. Mint mindennek, ennek is lesznek jó és rossz oldalai is; én annak örülök, hogy a mi iskolánkat, a Diószegit nem érintik ilyen szinten a változások, s tovább tudunk haladni az elkezdett úton.
 
Térjünk át a Diószegire: az iskolát a református egyház patronálja, mit jelent ez a gyakorlatban?
 
Mint említettem, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működik a Debreceni Református Kollégium kistestvéreként. Fenntartónk képviselője Dr. Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök úr, aki mindent megtesz azért, hogy a fenntartásukban működő oktatási intézmények a maximumot nyújthassák az oda járó diákok részére. Büszke vagyok arra, hogy én lehetek az az ember, akit megbíztak a református iskola vezetésével - nagy öröm számomra, hogy a város lakói meghallották hívó szavunkat, azt a programot, amit az iskola képvisel. Elmondhatom, igen nagy az érdeklődés az iskola iránt! Fontos megemlíteni: a szeptemberben induló angol-informatika irányultságú 1. évfolyamra ez év február tizedikéig lehet jelentkezni az iskola titkárságán. Célom, hogy a keresztyén értékrend és a világi gondolkodás egészséges egyensúlya teremtődjön meg az intézményben. A rend és fegyelem szigorú megkövetelése mellett az oktatás minőségének a maximalizálására törekszem. Iskolánk elkötelezett a keresztyén, polgári értékrend mellett, s ennek szellemében gyermekközpontú szemlélettel végezzük oktató-nevelő munkánkat. A Diószegi Kis István Református Általános Iskola nyújtja az idén is és szeptembertől is a városban a legszélesebb palettát a tanulók irányába, figyelembe véve érdeklődési körüket; erőfeszítéseket teszünk továbbá a tehetséggondozás területén is.
 
Hogy tetszik Berettyóújfalu? Itt él, netán naponta utazik? Megismerte már a várost?
 
Az új iskola indítása, szervezése igen sok időt elvett az elmúlt hónapok során, de azért jutott idő arra is, hogy tájékozódjak, sok emberrel sikerült megismerkednem. Egy kedves kollégám körbevezetett, megmutatta a főbb nevezetességeket - igen szép kisvárost sikerült építeniük az itt lakóknak! Sok hasonló település megirigyelheti azt a sok fejlesztést, ami itt lezajlott az elmúlt években. Debrecenben élek, onnan jövök naponta dolgozni.
 
Mik a jövőbeni céljai a tanári pályát illetően?
 
Terveim között szerepel a tudományos fokozat szerzése matematika, pedagógia szakterületen. Szeretnék sok időt tölteni gyermekeimmel, családommal.

You have no rights to post comments