artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet Berettyóújfaluban működő, szociális és/vagy egészségügyi tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2024. évi támogatására.

Pályázók köre, pályázat célja:

Berettyóújfalui székhelyű vagy Berettyóújfaluban, szociális és/vagy egészségügyi területen tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2024. évi működési kiadásainak, közösségi, prevenciós, illetve ismeretterjesztő tevékenységének támogatása. A szakmai tevékenység tervezésénél és megvalósításánál tekintettel kell lenni az országosan kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos rendelkezések betartására.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg: 100.000 Ft.

A finanszírozás módja: nem visszatérítendő támogatás

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat kizárólag a felhívás mellékleteként közzétett – a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján elkészített – pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy adatlapot nyújthat be.

A pályázatokat papír alapon, egy eredeti példányban kérjük benyújtani a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatalba (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17–19., Polgármesteri Kabinetiroda).

A borítékon kérjük feltüntetni: Szociális-egészségügyi pályázat – 2024.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2024. január 1. – 2024. december 31.

Támogatás forrása:

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében meghatározott.

A pályázatokat benyújtási határideje: 2024. április 26. (péntek) 12:00 óra.

A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

A beérkezett pályázatokat – a Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1./ pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ában foglaltak szerint – Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága bírálja el. Alapítványi pályázók esetében a Humánpolitikai Bizottság a támogatásra vonatkozóan csak javaslatot tesz, az arra vonatkozó döntést a képviselő-testület hozza meg.

A támogatottak a támogatási összeggel 2025. január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás részletszabályait a Támogató a támogatási megállapodásban rögzíti.

A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap

Hírek→Pályázatok→Helyi pályázatok→Humánpolitikai Bizottság hatáskörében kezelt pályázatok menüpontjából.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

You have no rights to post comments