artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet Berettyóújfaluban működő sportegyesületek és sporttevékenységet végző társadalmi szervezetek 2023. évi támogatására.

Pályázók köre, pályázat célja

Berettyóújfalui székhelyű vagy Berettyóújfaluban sporttevékenységet végző társadalmi szervezetek 2023. évi működési kiadásainak, illetve szakmai tevékenységének támogatása.

Pályázni a következő témákban lehet

Sportegyesületek esetében:

 • sportegyesületek működési kiadásai
 • sporteszközök beszerzése
 • utánpótlás-nevelés
 • a pályázó által – az országosan kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos rendelkezések betartása mellett – végzett szakmai tevékenység megvalósítása

Sporttevékenységet végző egyéb társadalmi szervezetek esetében:

 • társadalmi szervezet működési kiadásai
 • sporteszközök beszerzése
 • a pályázó által – az országosan kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos rendelkezések betartása mellett – végzett szakmai tevékenység megvalósítása

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 • NB-s bajnokságban való részvétel, minősített versenyzők száma
 • az adott versenyrendszerben való eredményes szereplés,
 • az egyesület aktív, tevékenységarányos taglétszáma
 • az utánpótláskorú csapatok, versenyzők száma
 • sportesemények nézettsége
 • tömegsport-események résztvevőinek száma, aktivitása
 • társadalmi szervezet működési kiadásainak összetétele

A finanszírozás módja: nem visszatérítendő támogatás

A pályázat kiírója nem támogatja a pályázaton elnyert összeg, versenyzők jutalmazására történő kifizetését, illetve egyéb személyi kifizetéseket.

 • Sportegyesületen belüli több szakosztály esetén szakosztályonként lebontva kérjük az igényelt támogatási összeg meghatározását.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat kizárólag a felhívás mellékleteként közzétett – a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján elkészített – pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy adatlapot nyújthat be.

A pályázatokat papír alapon, egy eredeti példányban kérjük benyújtani a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatalba (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17–19., Polgármesteri Kabinetiroda).

A borítékon kérjük feltüntetni: Sport pályázat – 2023.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2023. január 1. – 2023. december 31.

Támogatás forrása:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.24.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében meghatározott.

A pályázatokat benyújtási határideje: 2022. április 28. (péntek) 12:00 óra.

A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

A beérkezett pályázatokat – a Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1./ pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ában foglaltak szerint – Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága bírálja el.

Alapítványi pályázók esetében a Humánpolitikai Bizottság a támogatásra vonatkozóan csak javaslatot tesz, az arra vonatkozó döntést a képviselő-testület hozza meg.

A támogatottak a támogatási összeggel 2024. január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás részletszabályait a Támogató a támogatási megállapodásban rögzíti.

A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap

Hírek→Pályázatok→Helyi pályázatok→Humánpolitikai Bizottság hatáskörében kezelt pályázatok menüpontjából.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

You have no rights to post comments