artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet Berettyóújfaluban működő, kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2023. évi támogatására.

Pályázók köre, pályázat célja:

Berettyóújfalui székhelyű vagy Berettyóújfaluban, kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2023. évi működési kiadásainak, illetve szakmai tevékenységének támogatása. A szakmai tevékenység tervezésénél és megvalósításánál tekintettel kell lenni az országosan kihirdetett veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos rendelkezések betartására.

Pályázni két kategóriában lehet:

  • Kiemelkedő, városi és térségi szintű, egyben országos, illetve nemzetközi jelentőségű tevékenységet folytató szervezetek esetében a maximálisan igényelhető – kiemelt minősítésű – támogatási összeg: 500.000 Ft.
  • Egyéb pályázók esetében a maximálisan igényelhető támogatási összeg: 100.000 Ft.

A finanszírozás módja: nem visszatérítendő támogatás

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat kizárólag a felhívás mellékleteként közzétett – a 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján elkészített – pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó csak egy adatlapot nyújthat be.

A pályázatokat papír alapon, egy eredeti példányban kérjük benyújtani a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatalba (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17–19., Polgármesteri Kabinetiroda).

A borítékon kérjük feltüntetni: Kulturális pályázat – 2023.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

2023. január 1. – 2023. december 31.

Támogatás forrása:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.24.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében meghatározott.

A pályázatokat benyújtási határideje: 2022. április 28. (péntek) 12:00 óra.

A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

A beérkezett pályázatokat – a Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.1.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1./ pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ában foglaltak szerint – Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága bírálja el.

Alapítványi pályázók esetében a Humánpolitikai Bizottság a támogatásra vonatkozóan csak javaslatot tesz, az arra vonatkozó döntést a képviselő-testület hozza meg.

A támogatottak a támogatási összeggel 2024. január 31-ig kötelesek elszámolni. Az elszámolás részletszabályait a Támogató a támogatási megállapodásban rögzíti.

A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap

Hírek → Pályázatok → Helyi pályázatok → Humánpolitikai Bizottság hatáskörében kezelt pályázatok menüpontjából.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata

 

You have no rights to post comments