artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Szeptember 3-án megkezdődött a tanítás a még felújítás és bővítés alatt álló Barsi Dénes Általános Iskolában. Az építkezés részleteiről és az átadást követő változásokról Molnárné Kolozsvári Irén igazgatónővel beszélgettem, aki 1996 decembere óta látja el az igazgatói feladatokat.

 

 

Az emeletes iskola a ’70-es évek elején épült, és évtizedekre visszamenőleg a felső tagozatos diákok második otthona. Ez a már jól megszokott rendszer változik valamiben az átadást követően?

Az iskola eddig 300fő kényelmes befogadására volt alkalmas, ami most a hozzáépítésnek köszönhetően 100 fővel fog nőni. A meglévő épület két szárnnyal bővül, ami az egyik oldalon egy, míg a másikon két emelet ráépítését jelenti.  Egy-egy új emeleten 3 tanterem lesz, amelyek szaktantermi funkciót fognak betölteni.  A tanteremszám növekedése lehetővé teszi a szaktantermi oktatást, és a negyedik osztályos tanulók elhelyezését az épületben. Ők fogják a hátsó udvarról is megközelíthető, külön bejáratú, új második emeleti részt elfoglalni az irodák fölött.  Náluk az egy tanterem egy osztályrendszer elhelyezési módot fogjuk alkalmazni. Az építkezés ideje alatt a felső tagozatos osztályok is egy tanteremben lesznek egész délelőtt.  Az átadást követően vissza fog állni a felső tagozatban a szaktantermi oktatás, de most a legfőbb cél az, hogy minden gyereket szem előtt tarthassunk. Az ebédlő fölötti szárny első emeletén pedig rajz és informatika szaktanterem kialakítására kerül majd sor.

Milyen forrásokból és mekkora összegből valósul meg az építkezés?

A beruházás az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében, 369 millió forintból kivitelezhető, melyből 19 millió forint (önkormányzati) önerő. Ezt az összeget teljes egészében az emeletes iskola fejlesztésére kell fordítanunk.  A fejlesztés alatt a nyílászárócserét, az elektromos-és vízhálózat fejlesztését, szennyvízelvezetést, fűtéskorszerűsítést, hőszigetelést és bővítést kell érteni. Az összegből 30millió forint az iskola bútorzatának és eszköztárának fejlesztésére fordítható. A közelmúltban már az új bútorok színe, mérete és típusa is kiválasztásra került. Az új bútorok nemcsak az új szárnyak tantermeibe kerülnek, hanem az utcafronti tantermekbe is.

Mikor kezdődtek a munkálatok, és mikorra kell véglegesen átadni az iskola épületét?

Már június 1-jén megérkeztek a munkások, de ahhoz, hogy a munkálatok megkezdődhessenek, a tanév rendje szerinti befejezéshez képest két héttel korábban be kellett fejeznünk az oktatást. A kivitelezővel kötött szerződés alapján az épület végleges átadásának időpontja 2012. december 31. Emellett a pénzügyi elszámolást is el kell készíteniük 2013.január 3-ig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptemberig milyen munkafázisokkal végeztek az itt dolgozó munkások, és a jövőt illetően milyen munkákat kell még befejezniük?

Megállapodtunk, hogy az utcafronti 14 tantermet (mivel ennyi felsős osztályunk van) elkészítik, és átadják szeptember 1-ig, hogy zavartalanul, biztonságos körülmények között megkezdődhessen az oktatás az épületben. Szerencsére ez sikerült is. Apró hiányosságok még akadnak ugyan, de ezek nem akadályozzák a tanítást. Például a parkettát kell a tantermekben időtálló anyaggal lefesteni, és a lépcsőket kell csúszásmentes anyaggal bevonni, amire majd egy hétvégén fog sor kerülni.

Hány ember keze munkáját dicséri az „új” iskola?

Átlagosan 70fő dolgozik az építkezésen. A munkálatoktól függően ez a szám változik, van amikor több,  van amikor kevesebb.

Helyszíni szemlém során az oktatási részhez érve biztonságos, rendezett folyosó-és teremkép tárul elénk, ahol az építési területeket lezáró OSB lapokból készült falak emlékeztetnek minket a felújítási folyamatokra. A balesetveszély itt teljes mértékben kizárt!

Így van. Nincs balesetveszély! Az építési terület az oktatási területtől OSB lappal el van különítve, sőt, a tűzoltóság kötelezővé tette ezek hátsó oldalának hang és hőszigetelő gyapottal való kitöltését. Mindenképpen el akartuk kezdeni időben az oktatást, és reméltük, hogy ezt az iskola épületében tehetjük. A tanév rendje rendelet (ami erre a tanévre 182 tanítási napot ír elő) szabályoz és korlátoz minket, így későbbi iskolakezdésre nem is gondoltunk, amiatt, hogy már az előző tanév is rövidebb volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen érzés, hogy ez a nagyszabású felújítás az Irénke néni vezetése alatt valósulhat meg?

8 éve minden évben van valamilyen felújítás, de mindig nagyon jó érzés látni hogyan szépülünk, újulunk, fejlődünk. Emellett sok aggodalommal is jár egy-egy ilyen időszak.

Az épület főbejárata fölött egy művészeti alkotás, az iskola névtáblája látható, a bejárat előtti két oszlopon pedig kőbe vésett idézetek olvashatók.

Igen, ezek Birizdó Gabriella alkotásai, aki már több alkalommal készített műveket Komádi városának megbízásából. Az oszlopokon lévő két új táblán Barsi Dénes egyazon verséből olvashatunk két idézetet.

Érdeklődőek a város lakosai? Gyakran kérdezősködnek a munkálatokról?  Milyenek a szülők, diákok visszajelzései?

Sokan kételkedtek benne, hogy időben elkezdődik a tanítás, ezért főleg erre irányuló kérdéseket kaptam. Emellett az évnyitóról, annak helyszínéről és az épület biztonságáról érdeklődtek még.
A szülők az első tanítási napon bejöhettek az iskola oktatási részébe, és meggyőződhettek róla, hogy a gyermekük biztonságos épületben tanulhat. Sokan eljöttek, és bevallották, aggódásuk felesleges volt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan lehet az iskola új állapotát hosszú időn át megőrizni?

Mi eddig is figyeltünk rá, hogy szándékos rongálás ne történjen, vagy ha mégis, az illetőnek meg kellett térítenie a kárt. A közoktatási törvény leírja, hogy milyen felelősséggel tartozik az, aki kárt okoz, és milyen mértékben kell megtérítenie azt.  Mostantól egyébként még fokozottabban oda fogunk figyelni erre.

 Sikerekben és eredményekben gazdag tanévet kívánok a cikk olvasói nevében is.

 

You have no rights to post comments