artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2016-ban ismét elnyerte Berettyóújfalu Város Önkormányzatának álláspályázatát, így már 2011 óta vezeti a BERÉPO Nonprofit Kft-t. Bemutatjuk Karalyos Krisztina munkásságát és az irányítása alatt álló két intézménnyel is megismerkedhetnek.

 

 

Mit tudhatunk rólad? Mióta dolgozol pszichiátriai és fogyatékkal élő emberekkel?

Berettyóújfaluban születtem, általános- és középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem, előbbit az akkori 3. sz. általános iskolában (ma Széchenyi István Tagiskola), az utóbbit pedig az Arany János Gimnáziumban. Főiskolai diplomát a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karán szereztem.

Különleges kihívás az ember számára egy olyan szervezetben dolgozni, ahol naponta kell emberekkel foglalkoznia. 2001 januárjától dolgozom a Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában, ahol az ellátottakkal folyamatosan kell foglalkozni és felvállalni problémáikat, biztosítani ellátásukat. Míg el nem kezdtem itt dolgozni, nem volt kapcsolatom pszichiátriai és fogyatékkal élő emberekkel.

Az idő múlásával az ellátottak és a napi gondok megismerésével rájön az ember arra, hogy a beteg emberek érdekeit hiába védik jogszabályi előírások, helyzetük kiszolgáltatott, érdekérvényesítésük a hétköznapokban nagyon is korlátozott. A törvény adta lehetőségeket igyekszik mindenki a saját maga javára fordítani.

Ez egy igen nehéz feladat, munkakör. Nap mint nap embereken segíteni. Mi ad erőt, mi motivál? Hiszen itt naponta új kihívásoknak kell eleget tenni.

Mi motivál? Az ellátottak! Aki nem tapasztalta, el sem tudja képzelni, hogy a mindennapi munka mellett mennyi szeretetet kap vissza.

Milyen feladatokat lát a el BERÉPO Nonprofit Kft?

A BERÉPO Nonprofit KFT 100%-ig önkormányzati tulajdonban lévő cég. Fenntartói feladatokat lát el.

Fenntartja a berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonát Berettyóújfaluban, a Mátyás utcán, ahol 30 fő pszichiátriai beteget és 18 fogyatékos személyt látunk el. Valamint fenntartója az Idősek Otthona és Idősek Gondozóházának, Berettyóújfalu Árpád utca 1. szám alatt, ahol 40 főt tartós elhelyezésben és 10 főt átmenetei elhelyezésben látunk el.

Hány szakember gondoskodik az itt élőkről? Milyen tevékenységben dolgoznak ők?

Összesen 43 fő gondoskodik az intézményben élőkről. A szakmai minimum létszámot jogszabályi rendelet határozza meg, 30 fő gondoskodik közvetlenül az intézményben élők ápolásáról – gondozásáról. A Mátyás utcán lévő főzőkonyha biztosítja mind a két intézmény számára az étkezést. A konyhán 5 szakács és egy konyhalány dolgozik. Az épületek karbantartását és az udvar gondozását 2 fő végzi, a mosóházba egy fő dolgozik. Az idősek otthonában 1 fő takarító segíti az épület tisztán tartását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannak-e egyéb segítségek? Önkéntesek?

Jó a kapcsolatunk az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Berettyóújfalui Kirendeltségével, így minden évben igyekszünk mind a szakmai, mind a technikai létszámot kiegészíteni a Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalóval. Nyáron rendszeresen bekapcsolódunk a diák munkaprogramba is.

Milyen programokon, rendezvényeken vehetnek részt az itt élők?

Intézményeink az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szerveznek. A foglalkozások formáit az ellátottak életkorának és egészségügyi állapotának, érdeklődési körének, képességeinek megfelelően választjuk meg, az egyéni gondozási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. Ezek a foglalkozások napi rendszerességgel történnek.

Ezen kívül rendszeresek a kirándulások, olyan célpontokat választva, amely a lakók érdeklődésének megfelelő. Minden hónapban megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat és természetesen a jeles ünnepeket is, mint a karácsony, húsvét.

Az Idősek Otthonába már hagyomány a Család-barát nap megrendezése, mely célja közelebb hozni a családtagokat az intézményben folyó munka megismertetéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vannak-e nehézségek a fenntartásban? Milyen szerepet vállal ebből az Állam?

Az Intézmények fenntartása gondos tervezést, beosztás igényel. Olyan ez, mint egy nagy háztartás, csak itt nem 4-5 főről, hanem 140 főről kell gondoskodni a dolgozókat is beleértve.

Az állam nem vonul ki az idős-és szociális ellátásból. Az 1993. III. évi törvény eddig is lehetőséget adott az Intézmények számára, hogy megvizsgálja, van-e tartásra képes és kötelezhető hozzátartozó, aki az intézményi és a személyi térítési díj között lévő összeget meg tudja fizetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változik-e valami az idei évtől?

Igen, a módosítás arról szól, hogy a fenntartó kérheti a bíróságtól, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze. A hangsúly a képesen van…

Az állam az átmeneti intézményeket kívánja megszüntetni 2023-ig. Ez nem azt jelenti, hogy bezár, és nem működik tovább. A működési engedélyt kiállító hatóságtól kérni kell a működési engedély módosítást átmenetiről tartós bentlakásra. Az átmeneti intézmények nem váltották be azt a célt, amiért létrejöttek. Nagyon sok esetben ez csak úgynevezett parkolópálya addig, amíg az ellátást igénybevevő nem kerül tartós elhelyezés alá. Tehát nálunk a tízfős átmeneti otthon nem szűnik meg, csak átalakul.

You have no rights to post comments