artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

A modern bírósági szervezetrendszer létrejöttének 145. évfordulója alkalmából a Debreceni Törvényszék, a Berettyóújfalui Járásbíróság és a Bihari Múzeum szervezésében egész napos jogtörténeti konferenciát tartottak, melyet bíróságtörténeti kiállítás színesített. A január 23-án megrendezésre kerülő eseménynek a Járási Hivatal Fráter László terme adott otthont, melyen közel 180-an vettek részt.

A konferencia megkezdése előtt főhajtással emlékeztünk az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatokra.

A rendezvény házigazdájaként, a Berettyóújfalui Járásbíróság részéről Dr. Bagossyné Dr. Körtvélyesi Mária köszöntötte a konferenciára érkezőket, külön köszöntve: Dr. Handó Tünde elnök asszonyt,  az Országos Bírósági Hivatal elnökét, Dr. Kahler Ilona elnök asszonyt,  a Debreceni Törvényszék elnökét, Dr. Budai Szabolcsot, a Berettyóújfalui Járásbíróság elnökét, Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő urat, valamint a kúria, az ítélőtáblák, törvényszékek, járásbíróságok, továbbá a társintézmények képviselőit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar jogi műveltségről, annak fejlődéséről a bíróságok története, hagyományai nagyon sokat elárulnak. Jelentős múltra tekinthetünk ugyanis vissza, ha csak az elmúlt 145 évre gondolunk és a 145 évvel ezelőtti eseményre, amikor is hozzáláttak kialakítani a mai magyar modern bírósági szervezeti rendszert. 1872-ben kezdték meg munkájukat a mai járásbíróságok Berettyóújfaluban is, ahol jelenleg az ország egyik legnagyobb nem székhelyű bírósága működik - kezdte köszöntőjét Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Nagyon fontos a történelem és hagyományápolás, fontos ezzel úgy foglalkozni, hogy kellő támogatást tudjunk adni minden bírónak, a levéltáraknak, az egyetemeknek, hogy ennek a kultúrának a bemutatása minél erősebb legyen – mondta az elnök asszony.

Külön örömét fejezte ki, hogy a konferencián elhangzó előadások nemcsak a jelenlévők számára nyújtanak majd új információkat, hanem örök emlékként szolgálnak a hamarosan megjelenő bíróságtörténetet feldolgozó kötetben is. Kiemelte, hogy előkészületben van egy monográfia is, amely a bírósági szervezet egészének történetét mutatná be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Debreceni Törvényszék elnöke, Dr. Kahler Ilona köszöntőjében megemlítette, hogy a 2016. december 13-án kötött együttműködési megállapodás értelmében a Debreceni Törvényszék, Berettyóújfalu Város Önkormányzatával és a Berettyó Kulturális Központtal közösen együttműködve a 2015-ben, a Debreceni Törvényszék történetével megkezdett sorozat folytatásaként a Berettyóújfalui Járásbíróságról tanulmánykötetet tervez megjelentetni „A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban” címmel. Ezekhez a munkálatokhoz a Bihari Múzeum és a levéltár is csatlakozott. Eredményes pályázat esetén a könyv megjelenésének ideje Berettyóújfalu városnapjára várható. A Debreceni Törvényszék elnök asszonya külön kiemelte a mai előadók sokszínű témaválasztását, melyek feldolgozzák a Bihar Vármegyei törvényszékek és kiemelten a Berettyóújfalui Járásbíróság, valamint a város történetét a XVII. századtól 1949-ig. Ezen belül hallhatunk előadást az épület történetéről az építtetéstől az átalakításokig, a bíróság dolgozóiról, kiemelve a királyi járásbíróság utolsó elnökének, Dr. Barcsay Lászlónak az életútját, illetve néhány érdekes jogi esetet, amelyek a bihari irodalomban jelentek meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Budai Szabolcs, a Berettyóújfalu Járásbíróság elnöke, a rendezvény házigazdája is ismertette gondolatait a konferencián megjelentekkel. Mint elmondta, a bíróság történetétének felkutatása iránti elkötelezettség, a történelem szeretete és a történészek szakmai munkája mekkora reményt képes létrehozni. Azt természetesen tudtuk, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság története történelmi dimenzióban összefonódik a Nagyváradon működő bíróságok történetével. Minél többet megtudunk a saját bíróságunk történetéről és arról, hogy milyen nagy elődök nyomában lépkedünk - gondolva itt id. dr. Barcsay László Járásbírósági elnökre is -, annál nagyobb megilletődöttséggel járkálunk mi is a bíróság folyosóin. Dr. Barcsay László hitvallását idézve az alábbiakat hallhattuk a bíróság elnökétől: „a bíráskodás egy olyan közegnek tekinthető, amelyek között a legtisztább viszonyoknak kell megteremtődnie, hogy az igazságot keressük.” A rendezvény házigazdájának véleménye szerint is nagyon fontos a bírósági történelem felkutatása. Hozzátette, amennyiben ismerjük a múltat és abból levonjuk a megfelelő következtetéseket, azokból megteremtethetjük a legtisztább viszonyokat, amelyekről Barcsay úr is beszélt hitvallásában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy önkormányzat életében az együttműködések, a különböző természetű szerződések kialakítása és gyakorlati követése a napi rutin része. Ezek adják mindennapi munkánk mérföldköveit, vagy még inkább lépcsőfokait, hisz a helyi közigazgatás közelmúltbeli átalakulása nyomán egy települési önkormányzatnak egyre inkább stratégiai, koordinációs és üzemeltetési szerepek jutnak - kezdte beszédét Muraközi István, városunk polgármestere. Kiemelte, Berettyóújfaluban számos alkalmunk nyílik arra, hogy büszkeséggel beszéljünk valamiről, ami itt, a városunkban történik. Jóleső érzéssel adunk hangot annak, hogy Berettyóújfalu mi mindenben bír központi szereppel, mi minden szerveződik, történik itt úgy, hogy annak eredményei, hatásai a város határain kívül is érzékelhetőek. Végül az alábbi gondolatokkal zárta köszöntőjét polgármester úr: „Nagy örömömre szolgál, hogy mindennek mi, polgárok, az önkormányzat, az intézményeink, nem csak tanúi, hanem részesei, formálói is lehetünk.” A köszöntő beszédeket követően a konferencia előadásait hallhattuk.

Az első szakmai előadás a Bihar vármegyei törvényszékek történetét mutatta be a XVII. századtól 1871-ig, melyet Dr. Papp László, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi adjunktusa tolmácsolt a konferencia résztvevőinek.

Ezt követően szemelvényeket hallhattunk a magyar jogszolgáltatás történetéből Csarkó Imrétől, a Bihari Múzeum muzeológusától, aki korabeli bűneseteket, büntetéseket is ismertetett.

A következő előadás során az eddigi történeti korszakot megtartva és tovább is bővítve, Berettyóújfalu történetével ismerkedhettük meg a hajdúk letelepedésétől 1944-ig, melyet Török Péter, Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosának köszönhetően.

A szakmai előadások sorában elérkeztünk ahhoz a témához, amely a konferencia alapgondolatát adta. Ez a Berettyóújfalu Járásbíróság, illetve a modern bírósági szervezetrendszer létrejöttének 145. évfordulója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Balogh Judit, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyetemi docense mutatta be a Berettyóújfalui Járásbíróság megszervezését és működését 1872-től 1949-ig. Megyeri-Pálffi Zoltán egyetemi adjunktus a Berettyóújfalui Járásbíróság épületének történetét elevenítette fel.

Kovács Ilona főlevéltáros (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára) a járásbíróság történetének legszomorúbb időszakáról, a második világháborús eseményekről beszélt, melyet képekkel, videó részletekkel illusztrált.

Dr. Bagossyné Dr. Körtvélyesi Mária, Berettyóújfalui Járásbíróság bírónője dr.Barcsay László naplószerű visszaemlékezéseit felidézve elevenítette fel az utolsó királyi járásbírósági elnök életútját.

A bihari irodalom jogi eseteit Szémánné Veres Gabriella, a Bihari Múzeum irodalmi muzeológusa vázolta fel előadásában.

A szakmai konferencia utolsó eladója, Sándor Mária, a Bihari Múzeum néprajzosa, muzeológusa volt, aki a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság dolgozóiról tartott előadást, kiemelve az 1872 és 1949 között dolgozó emblematikus személyeket is.

You have no rights to post comments