artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2023. szeptember 23. szombat

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

„A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos.”

2022. május 23-án a Vörösmarty téren, Báthory Gábor szobrának megkoszorúzásával kezdődtek Berettyóújfaluban a város napi ünnepi rendezvények. Ezt követően a városi kitüntetések átadására került sor a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. KÉPGALÉRIA

A Vörösmarty téren álló Báthory Gábor fejedelem szobránál Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ vezetője elevenítette fel beszédében, miért is ezen a napon, május 23-án ünnepeljük Berettyóújfalu várossá nyilvánítását.

Városunk képviselő-testülete 1997-ben határozott úgy, hogy május 23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem, 100 hajdúvitézt telepített le családostul Berettyóújfalu és Szentkozma birtokokon, egyúttal kollektív nemességgel felruházva őket. E jeles esemény 400. évfordulójára néhai Kurucz Imre, berettyóújfalui szobrászművész készítette el a fejedelem egészalakos szobrát. Azon az eseményen az ünnepi szónok a következőket emelte ki: a 21. században a legnagyobb baj, hogy közösségeink meggyengültek, és helyette nem alakultak újak. Sok-sok magányos ember van ebben az országban, ezért keresni kell minden szinten a módot, a formákat az igazi, életképes, emberi közösségek megteremtésére. Többek között ezekre is valók a mai napihoz hasonló ünnepek. Míg az egyszeri ember legfeljebb 3-4 generációra emlékszik elmondások alapján is csak vissza, addig a 400 év legalább 15 nemzedék. És azért is kell a múltunkat ismerni, mert az képes segíteni a mát, útmutatást adni, hogy erőt meríthessünk belőle. Egy ilyen ünnepség jó alkalom, hogy egy kicsit messzebbre nézzünk, és keressük azokat a pontokat, amelyekkel szülőföldjükön tudjuk tartani gyermekeinket, fiataljainkat.

Koszorúzás a város napján 21Koszorúzás a város napján 17

A szülőföldhöz való ragaszkodásnak sok jelen példáját sorakoztathatjuk fel Berettyóújfaluban. És sokukban van még egy közös vonás: hogy Kurucz Imre tette őket halhatatlanná, örökéletűvé. A mostani alkalom állítson emléket neki is, és amikor fejet hajtunk Báthory Gábor fejedelem előtt, akkor valamennyi példakép egyszerre álljon előttünk.

A visszaemlékezés után a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyóújfalui Járási Hivatal jelenlévő vezetői, az intézmények és civil szervezetek képviselői és városunk polgárai helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Koszorúzás a város napján 07Koszorúzás a város napján 08Koszorúzás a város napján 09

A Nadányi Zoltán Művelődési Házban megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a Himnusz közös eléneklése után Csalánosi Csilla, a Széchenyi István Tagiskola pedagógusa köszöntötte a megjelenteket: Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, Bulcsu Lászlót, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, Pálfi Anikót, a Berettyóújfalui Járási Hivatal vezetőjét, Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, Bónácz János alpolgármester urat, a képviselő-testület megjelent tagjait, városunk kitüntetettjeit és minden kedves vendéget.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 02Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 04

Ezt követően Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte az ünnepi ülés résztvevőit. Beszédében visszaemlékezett 1526-ra, a mohácsi csatára és az azt következőidőszakra. Gyakorlatilag nem volt olyan település Magyarországon, ahol az embereknek ne kellett volna otthagyni az otthonukat és más lehetőség híján sokakat belekényszerítettek abba, hogy hajdúként fegyvert fogjanak. A mi őseinket is tőlük származtathatjuk. Az a száz család, aki betelepítésre került Berettyóújfaluba – a hajdúvárosokba 9.000 ember –, saját maguk rendelkezhettek vagyonukról, földhasználatukról. Ez új lehetőséget adott mindannyiunk számára. Céljaink, értékeink ezer éve nem változtak: a nemzet, a család és a hit. Fontos feladat, hogy a nemzetünk múltjára emlékezzünk és jövőjét egyengessük. A hit, a vallás tekintetében pedig a keresztényeknek össze kell fogni, egy új együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a következő évszázadokban is azok az értékek jelenjenek meg, amelyek megalapozzák családjaink jövőjét. A társadalom legfontosabb egysége a család, amiben az identitásunkat – nyelvünket, kulturális szokásainkat, tevékenységünket – megszereztük és megőriztük. Elmondhatjuk, hogy csodálatos értékeink vannak. A most kitüntettek, akik úgy élték, élik az életüket, hogy példát mutatnak másoknak, szintén ilyen értékek – emelte ki Pajna Zoltán.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 09Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 08

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere megtartotta ünnepi beszédét, amely az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható:

„Tisztelt Képviselő Úr! Elnök Úr! Tisztelt ünneplő berettyóújfalui polgárok!

Talán a legaktuálisabb dolog megidézni ma itt valakit. Egy olyan egykori elöljárót, aki évtizedeket töltött Berettyóújfalu közigazgatásának élén, akiről eddig is tudtunk. De csak egy, a közelmúltban felbukkant írása, pontosabban beszéde mutatja meg mindannyiunk számára valódi egyéniségét, és a bő 120 évvel ezelőtti Berettyóújfalu társadalmi viszonyait. Kerekes Gyula néhai főjegyzőről van szó, aki így fogalmazott 1898-ban: „Imádja e község lakossága az édes magyar hazát, melynek földjéből neki nem a legrosszabb rész jutott, midőn 50 év előtt – vagyis 1848-ban – a haza veszélyben forgott, s honfiak annak megmentésére felszólíttattak, számosan hagyták el e község lakói vagyonukat, családjukat, elmentek a hazáért harcolni, s becsülettel töltötték be ott is a helyüket. E község lakosságának erkölcsi élete jó, csak alig számba vehető csekély esetben fordul itt elő verekedés, gyújtás, tolvajlás. Általában úgy tekinti a közösség magát, mint egy ugyanazon családnak édes gyermekét.” Történelmi tanulmányinkból jól ismerjük, hogy miként is zajlott a szabadságharc utáni néhány évtized. A megtorlástól a kiegyezésig, majd a boldog békeidőkig igen rögös út vezetett. Országosan, és egy-egy települési közösségben egyaránt. Nehéz volt megkülönböztetni a köztörvényes bűnöket a vitézségtől, a bujdosó szegénylegényeket a betyároktól. De akkor is éltek bölcs és objektíven gondolkodó és cselekvő elöljárók és tisztes polgárok a hazában, akik sok nehézség árán, de egyenesen mutatták a jó irányt. És ők voltak aztán a zsinórmérték a nagy világégések idején, Trianon után, majd a szocializmus évtizedeiben, 1956-ban és a rendszerváltoztatás idején is. Minden korszak kitermelte a maga helyi, illetve magasabb polcra kerülő elöljáróit. De valóban ott vannak-e azok a bizonyos polcok, ahol mi látjuk. Ismerünk számos államférfit és városvezetőt, akik látszólag nagy magaslatokon foglaltak helyet. És mégsem tudunk felsorolni tőlük igazán nagy eredményeket. Az, hogy kikre bízzuk közösségünk képviseletét, kizárólag rajtunk múlik. És jól megtanultuk már, hogy „sorsot választ az is, aki tétlen marad.” A 48-asok, az 56-osok, vagy éppen a rendszerváltók nem tétlenkedtek.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 43Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 11

Előttük állt egy megvalósítandó cél, amelyért képesek és hajlandóak is voltak tenni. Nem akartak ők elöljárók lenni, magas polcra ülni. Sokkal inkább az volt a törekvésük, hogy településük és nemzetük egésze boldogulását előre vigyék. Mi, a 21. század embere sokáig éltünk abban a tudatban, hogy szerencsések vagyunk. A gondviselés kegyeltjei. A pusztító járványok és háborúk rémképeit a történelemkönyvek lapjairól ismertük csupán. Megszoktuk, hogy a hazáért való kiállásnak csak egyféle végeredménye lehet. Hogy a 20. századi diktatúrák eltörlése után minden magyar csak a nemzetért állhat ki, nincs más alternatíva. De mégis igazzá vált, hogy a történelem ismétli önmagát. Újabb világjárványt éltünk át, komoly, sokszor személyes veszteségekkel. Újabb háború tolakszik az ország határán. És újra vannak olyanok, akik elvesztik a cselekvés fókuszát, a haza és a közösség boldogulása helyett a polcokat keresik. Félreértés ne essék, itt most nemcsak a politikai életről van szó. Bár kétségtelen, hogy ilyenkor, egy-egy választási évben ez az érzés és tapasztalás megsokszorozódik. De a haza polgárai ilyenkor mindig mérlegelnek, és döntenek. És most is igaz, hogy a tétlenek is sorsot választanak. Nemcsak maguknak, hanem mindannyiunknak. Viszont akkor az is igaz, hogy minél többen választják a tetteket, annál igazabb a döntés.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Számos nehézség van mögöttünk. Nem csak olyanok, amiket a történelemkönyvek lapjaiból ismerünk. Emlékszünk még a 20. század végének szürkeségére. Az azt megelőző évtizedekből való kitörés nehézségeire. Az abból az ideológiából fakadó, máig előbukkanó demagógiára. A „merjünk kicsik lenni” szemlélettől a „majd az Unió eldönti, mi pedig végrehajtjuk” meggyőződésig. Nehéz eligazodni a hangerő és a különböző hangszínek tengerében. De úgy fest, hogy a többségnek mégiscsak sikerül, időről-időre. Ha visszaemlékszünk a 90-es évek végére, illetve a 2000-es évek elejére, akkora eszünkbe jut egy csődközeli, csak nagyon lassan épülgető, kicsit egykedvű város képe. És ha most körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy minden lehetőséget kihasználva elindultunk, és bár még nagyon messze van az áhított végeredmény, de látványosan és érzékelhetően haladunk előre.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 25Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 54

Ismét elkergetek egy esetleges félreértést: ez nem amiatt van, mert 20-30 éve másként gondolkodó vagy cselekvő polgárok lakták a várost. A szomszéd füve mindig zöldebb álláspontról mára már el tudtunk oda jutni, hogy megbecsüljük azt, ami a miénk. A sajátunkat, a családét, a városét és a hazáét. Ez a vitathatatlan fejlődés pedig annak is köszönhető, hogy felesleges háborúskodás, viszálykodás helyett – mind a településen, mind a megyében, mind az ország házában – az építkezésre, a dolgok előrevitelére helyezzük a hangsúlyt. Talán nem véletlen, hogy rendszeresen együtt tudunk ünnepelni, és most is itt köszönthetem a térség országgyűlési képviselőjét és a megye elöljáróit. Így kellene mindig és mindenhol. Ehhez viszont szükséges az együttműködés, a másik tisztelete, és megbecsülése. Emlékszünk: a megfelelő embert, a megfelelő polcra. Legyünk őszinték magunkhoz és egymáshoz: nem nehéz elcsábulni. Egy zsírosabb falat, egy kecsegtetőbb lehetőség, akár az ország túlsó felén, akár külföldön könnyen bezáratja az ajtót – magunk mögött. De ahogy Nadányi Zoltán idézte fel a bécsi udvarból hazatért Bessenyei György alakját: „Én nem a testőrt tisztelem, hanem azt, aki hazatért, otthagyva minden csatatért. És állt a parton dísztelen.” Állt, dísztelen, és észrevétlenül lett szellemi életünk egyik vezéralakja. Olyan példakép ő is, mint akik nap mint nap körülvesznek minket. Sokszor észrevétlenül. Ahogy Pilinszky János megfogalmazta: „A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos.” Mindannyian fel tudjuk idézni életünk jó nevelőit. Épp most, a városnapi rendezvénysorozat kezdetén ünnepeltük az Arany János Gimnázium 75 éves jubileumát. Ünnepeltünk, és emlékeztünk. Az alapítókra, az első két igazgatóra: Sárdi Jánosra és Falucskai Jenőre. Ők valóban előttünk jártak, és nemcsak időben. És hamarosan emlékezni leszünk kénytelenek azokra a kortársainkra, akik még nem is olyan régen itt éltek, dolgoztak, serénykedtek közöttünk. Élen jártak napi munkájukban, és még azon túl is. Ahogy Nadányi a fent idézett versében fogalmaz: „aki több a többinél…” És itt ülnek most előttünk, az első sorokban a mi jó nevelőink. Akik sokkal inkább kiérdemlik az „elöljáró” megnevezést, mint sokan azok közül, akik a múltban ezt hivatalból akár hivatalból is viselték.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 57

Ha a mindennapokból merítünk példát, gyermekünk születésnapja ilyen. Nagy-nagy szeretettel a szívünkben készülődünk. Ilyenkor természetes, hogy előkerül a legszebb terítő, szalvéta, evőeszköz, elkészül az ünnepelt kedvenc tortája, várjuk a vendégeket, amikor pedig minden készen áll, a legbátrabb – ha hamiskásan is, - de elkezdi a család által jól, vagy kevésbé jól ismert köszöntő dalt. Ezt követően átadjuk a meglepetés ajándékot, melynek megvásárlása és az átadás előtti rejtegetése a család legfontosabb feladata. Ma, amikor itt ülünk, már csak néhány perc van hátra, hogy hogy a titokra fény derüljön, hogy a díjazottak névsora ismertté váljon mindannyiunk előtt. A város vezetőinek feladata ugyanis az értesítők kézbesítése. Elmondhatom Önöknek, hogy munkám legkedvesebb pillanatai közé tartozik ez, mert – ha sikerül titokban tartani – akkor különleges alkalom látni az őszinte meglepetést az arcokon, és néha a legördülő könnycseppeket is. Ezeknek a perceknek a hangulata mindig megerősíti a döntések helyességét, hisz majdnem mindig elhangzik az a jól ismert mondat, miszerint: „de hiszen én nem csináltam semmi különlegeset” vagy „én meg sem érdemlem”. Dehogynem. És éppen ez bizonyítja, hogy jódöntést hoztunk, valóban új példaképeket tudunk a közösség elé állítani. Mert a „jó nevelő egyszerűen alázatos”. Ők a valódi, követendő példák, mindennapi erőnk forrásai, akik meggyőznek minket arról, hogy amit teszünk, annak súlya, eredménye és akár még haszna is van. Ezért fontos elismerni a kortársaink teljesítményét, és ezért fontos emléket állítani a nemes elődöknek. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Ezért függ többek között Kerekes Gyulának a családja által nemrégiben ránk bízott portréja a Bihari Múzeum állandó kiállításában. És ezért állítjuk Önöket példaként mindannyiunk elé. Mert amit Önök már letettek a város asztalára, abból valóban mindenkinek érdemes meríteni. És ha már vele kezdtem, néhai főjegyzőnk gondolataival fejezem be:

„Ha ezeket figyelembe vesszük, biztos reményt vethetünk a jövőbe, hogy a következő ötven év alatt is a szorgalom, jó erkölcs, egymás iránti kölcsönös szeretet községünket naggyá fogja tenni. Hogy így legyen, szívemből kívánom! … Isten áldja meg Önöket!”

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 58

A Bocskai István fejedelem-féle korabeli magyar szablya hiteles másolata a hajdú-bihariak összetartozásának szimbóluma, a közös örökségünk, múltunk és hagyományaink jelképe. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által készíttetett ereklyét a szervezet a megyei településeknek, valamint együttműködő partnereinek adományozza. Szándékaink szerint ez a középkori magyar szablya nem csak egy „szimbólum”, hanem valós tárgy, jelen korunk egybetartozásának és megyei identitásának kifejezése.

A magyar szablyát Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adta át Muraközi Istvánnak, Berettyóújfalu város polgármesterének, majd Nagy István tárogatóművész előadása következett.

„Okuljatok mindannyian e példán.

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él

s mint fán se nő egyforma-két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

Az ünnepi beszéd után megemlékezünk mindazokról a jeles polgárokról, akik az elmúlt évben távoztak el örökre a város közösségéből, közéletéből.

Ezt követően a városi kitüntetések átadása következett. 2022-ben városi kitüntetésben részesültek:

A kitüntetéseket Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester adták át.

A Berettyóújfalu város kitüntetéseiről szóló önkormányzati rendelet szerint Báthory Gábor-díj kitüntetés többek között annak a személynek adományozható, aki tevékenységével a város gazdasági, társadalmi fejlődését elősegítette, valamint hozzájárult a város egyetemes értékeinek fenntartásához, gyarapításához.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Dézsi Ferencné részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

Dézsi Ferencné Berettyóújfaluban született, itt végezte az általános és középiskolát. A közgazdasági szakközépiskola elvégzése után a Hajdú-Bihar Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat titkárságán dolgozott két évig, majd visszatért korábbi alma materébe, és 1987–2005 között az Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskolában dolgozott intézményi könyvelőként. Ezt követően munkába állt, közben a Nyíregyházi Főiskolán tanult, ahol 2008-ban szerzett közgazdász diplomát. 2008 és 2011 között a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője volt. Tanulmányait ezalatt is folytatta, és 2010-ben a Szegedi Tudományegyetemen okleveles közgazdász, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen statisztika, közbeszerzés, eu-s ismeretek és önkormányzati pénzügyi igazgatás területeken szakirányú közgazdász végzettséget szerzett. Mindezek birtokában lett 2011. március 1-jén a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodavezetője. Egy olyan időszakban vette át ezt a feladatot, amikor az önkormányzat a legkiterjedtebb intézményrendszert működtette, és egy világviszonylatú és hazai gazdasági krízis utáni helyzetben hatalmas hiányok leküzdése mellett a különböző fejlesztési programokat is meg kellett valósítani. A rá jellemző gazdasági fegyelem és szervezőkészség révén a város pénzügyi egyensúlya lassan helyreállt, és a hazai és eu-s pályázati források felhasználása is egyre hatékonyabbá vált. Az állami és önkormányzati intézmények rendszerének átalakításakor, a mindkét irányba elkezdődő átadás-átvételi folyamatokat nagy gondossággal, mindig az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva vezette végig. Az önkormányzatok adósságkonszolidációját követően új pénzügyigazgatási gyakorlatot honosított meg a hivatalban, mely a munkamegosztás és a feladatok átszervezése révén még hatékonyabbá, az ügyfelek és a partnerek számára is barátibbá tették ezt az egyébként szigorú és egzakt területet. Felelősségteljes munkája mellett számos civil kezdeményezés elindítója és vezetője. Hiánypótló tevékenységet végez a lisztérzékenységgel, és egyéb életmódbeli kihívásokkal küzdők érdekvédelme és életminőségének javítása terén. 2016 novemberében többekkel létrehozta a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete berettyóújfalui alapszervezetét. Mindezek mellett – ma már egyesületi keretek között – komoly gasztronómiai és gasztroturisztikai tevékenységet végez, mellyel néhány év alatt sokfelé elvitte Berettyóújfalu jó hírét.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 63

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Bozóki-Turzó Renáta részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

Bozóki-Turzó Renáta a Bajnóca Néptánc Egyesület elnöke és művészeti vezetője, amely egyesületet 2010-ben alapította. Az elmúlt több mint egy évtized számos helyi, országos és nemzetközi sikert hozott, amelyekkel Berettyóújfalut és Bihart sok alkalommal képviselték. Bozóki-Turzó Renáta Bak Istvánné tanítványaként a Bihar Néptáncegyüttes tagja volt, majd többedmagával hozták létre a város első felnőtt táncegyüttesét. Közösségteremtő és közösségszervező munkája kiemelkedik, az évek alatt 5 korosztályos csoport alakult és működik jelenleg is. Az elkötelezett munka hatásaként több fiatal táncos választotta a táncművészeti pályát, ahol a Bajnócában megalapozott tudást felhasználva sikerrel veszik az akadályokat.

Berettyóújfaluban 4 alkalommal rendezett az egyesület az ő főszervezésével nemzetközi néptánc fesztivált, amely országos szinten is párját ritkítja. Összességében több mint egy tucat nemzet képviselte magát a rendezvényeken, Afrikától - Ázsiáig, Dél-Amerikától - Európáig. Ezek a rendezvények hatalmas közösségépítő hatással is bírtak, az egyesület számára nemzetközi kapcsolatokat adtak és külföldi fellépési lehetőségeket, a város és környék számára pedig értéket adó, minőségi szórakozási lehetőséget adtak. Renáta ötlete és szervezése alapján helyi és környékbeli néptáncosok számára immár 4 alkalommal került megrendezésre a Berettyó Gyermek és Ifjúsági Szólótánc Verseny, amely határon túli, partiumi magyar közösségeket is megmozgat és vesznek részt a versenyen, ezáltal a külhoni magyarokkal történő kapcsolatépítés is lehetségessé vált. A Bajnóca korosztályos csoportjai -a Kökörcsin, a Cserbóka, a Boróka és a Bihar számos nívódíjat, kiemelt arany és arany minősítést, illetve különdíjat szerzett a különböző minősítőkön, versenyeken. A közösségszervezésen túl, több éves kitartó kutatómunka eredményeképpen sikerült felkutatni az elfeledettnek hitt, 1957-ben, Berettyóújfaluban felvett helyi kötődésű táncainkat. Ezeket 2018-ban Vámosi István koreográfus segítségével színpadra állították, így több évtized feledés után büszkén mondhatjuk, hogy Berettyóújfalunak is van élő és tanulható néptánchagyománya.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 64

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Tóth Gyula részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

Tóth Gyula rézfúvós tanár 1978-ban szerzett kürt szakos tanári diplomát a debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. A főiskolai évek meghatározóak voltak számára, hiszen ott kóstolt bele igazán a nemzetközi zenei életbe. Több külföldi és hazai kamarazenei fesztiválon képviselte hazánkat rézfúvós kamaraegyüttesek tagjaként. A diploma megszerzése után szülővárosában, Berettyóújfaluban vállalt rézfúvós tanári munkát. Azóta is a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskolája, azaz a városi zeneiskola meghatározó, oszlopos tagja, aki tanítványaival rendszeresen részt vesz Berettyóújfalu rendezvényein. Gyakori fellépője a zeneiskola által szervezett külső fellépéseknek. 45 éves pedagógusi pályája során közel 30 fő olyan kiemelkedően tehetséges tanuló hangszeres alapképzését végezte el, akik országos versenyeken, zeneművészeti szakközépiskolai felvételiken bizonyították tehetségüket.

A teljesség igénye nélkül néhány tanítványa a kiemelkedők közül:

-              Kiss Tamás - a keszthelyi fúvószenekar vezetője

-              Mohácsi István - a miskolci zeneiskola tanára, a szimfonikus zenekar kürtöse

-              Kállai Tibor - akadémiát végzett kürtművész, a debreceni filharmonikusok tagja

-              Harsányi Péter - a központi katonazenekar kürtöse

-              Mácsai Zoltán - a drezdai Staatskapelle szólókürtöse, számtalan nemzetközi verseny díjazottja

-              Györgyfi Zsolt - a debreceni filharmonikusok első trombitása

-              Hegedűs Imre - a Nagyváradi Filharmónia szólótrombitása, a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar vezetője, a Zeneiskola tagintézmény vezetője

Tanítványai több alkalommal képviselték az iskolát országos hangszeres versenyek döntőjében, regionális fesztiválokon, megyei találkozókon, ahonnan mindig szép eredményekkel, helyezésekkel tértek haza. Növendékei több alkalommal nyerték el a Vándorserleget az Év Hangszerese versenyen.

Fontos feladatának tekinti a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek segítését, szoros kapcsolatot tart a családjukkal, külön fellépési lehetőséget biztosít nekik a tanév folyamán. A mai napig szívesen vállal külső szerepléseket, növendékei állandó szereplői az anyák napi – nőnapi – karácsonyi ünnepi rendezvényeknek.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 66

A következő kitüntetéseket Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Muraközi István polgármester adták át.

Fráter László-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, illetve az egészségügy területén.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Porkoláb Lajosné dr. részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Porkoláb Lajosné, dr. Gulyás Piroska a debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum elvégzése után iratkozott be a szegedi József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi karára, ahol 1972-ben diplomázott. Első munkahelye a Derecskei Ügyészség volt, majd 1979. január 1-től Berettyóújfaluban folytatta ügyészi tevékenységét. A polgári és az általános ügyészi feladatok mellett a helyi közigazgatási felügyelet is a munkájához tartozott. 1990. március 1-jén két jogász kollégájával megalakították a 198. számú Jogtanácsosi Munkaközösséget, mely a későbbiekben és a mai napig is 198. számú Ügyvédi Irodaként működik. Az iroda munkatársaival közösen, a rendszerváltozás után közvetlenül bekapcsolódott a Berettyóújfalu és a környező települések vállalkozásainak megalakításába és a működésükkel kapcsolatos jogi munkák folyamatos figyelemmel kísérésébe. Közigazgatási jártasságát kamatoztatva ugyanebben az időben személyesen is részt vett a berettyóújfalui önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal különböző szabályzatainak előkészítésében. Több évtizede az ügyvédi iroda vezetője. Munkája során mind az ügyfelekkel, mind a munkatársaival – pozitív életszemléletének és szorgalmas és alapos munkavégzésének köszönhetően – nagyon jó kapcsolatot alakított ki. Ezt igazolja a 32 év töretlenül folytatott ügyvédi tevékenysége. Jelentős közösségi szerep- és feladatvállalása volt, hogy 1997-től volt tagja majd 2019 és 2021 között elnöke a helyi választási bizottságnak.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 67

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Bondár Sándor részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Bondár Sándor 1999. december 3-tól volt a Berettyóújfalu Város Önkormányzata által 1991-ben megalapított Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatója. E tisztségét több, mint 22 évig viselte. 1999-ben a víz- és csatornamű, valamint a távhő-szolgáltatás, a lakossági hulladékszállítás, a strand és a piac üzemeltetése, valamint egy építőipari ágazat tartozott a Herpály-Team Kft. feladatai közé. Vezetése alatt a cég legelső feladata volt a mostani Bihari Múzeum épületének felújítása, majd ezt követte a Fényes-Ház teljes rekonstrukciója, de a berettyószentmártoni orvosi rendelő felépítése is a Herpály-Team Kft. szakembereinek keze munkáját dicséri. Az elmúlt időszak alatt több száz kőműves tanuló töltötte gyakorlatát a cégnél, jelenleg is van egy 12 fős csoport, akik a gyakorlatukat szintén itt végzik. Vezetése ideje alatt történt meg a Bihari Termálligeten belül a strand fejlesztése, mely nagy arányban megnövelte a létesítmény látogatottságát. 2007 és 2011 között több önkormányzati vagyonelem gazdálkodási feladata, illetve önkormányzati közfeladat ellátása is a Kft. feladatai közé tartozott – az idegenforgalmi, kulturális és sportfeladatok keretében többek között a sportcsarnok és a művelődési ház működtetése. A Nova Villa 2010. Nonprofit Kft. végelszámolása után a Herpály-Team Kft. vette át a fizetőparkoló-rendszer üzemeltetését is. Bondár Sándor a települési teendőkön túl más feladatokra is vállalkozott. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. igazgatósági tagja, valamint berettyóújfalui üzemegységének vezetője volt, és jelenleg is a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara berettyóújfalui területi szervezetének az elnöke.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 68

A további kitüntetéseket Muraközi István polgármester és Bónácz János alpolgármester adták át.

Csorba György-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a város gazdasági életét vállalkozóként, őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a város közösségeinek működéséhez, értékeinek megőrzéséhez, illetve gyarapításához.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Aranyi Károly János részére Csorba György-díj kitüntetést adományoz.

Aranyi Károly János 1978-ban végzett villanyszerelőként Berettyóújfaluban, az akkori nevén 126. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Szakmai tapasztalatát a város akkori nagyvállalatainál, többek között az Állami Gazdaságban, Elzett Műveknél, illetve a Gabonaforgalmi Vállalatnál szerezte meg. 1984-től már, mint egyéni vállalkozó is tevékenykedett, majd 2009-ben megalapította önálló vállalkozását, a Fázis 93 Bt-t. 2016-ban megalapította jelenlegi vállalkozását a Vill-Ardava Kft-t. Nagy empátiával segíti munkatársait. A jelenlegi vállalkozás jelentős létszámot foglalkoztat, számos hazai és külföldi nagyberuházás megvalósításában vesz részt, közöttük sikeresen szerepel nemzetközi tendereken is. Önmaga személyes igényeitől elvonatkoztatva ma is mindig a feladatok és a munkatársai állnak figyelme központjában. Napi munkája mellett támogatóként és civil vezetőként vesz részt a város közösségi életében, jelenleg is a Berettyóújfalui Sportegyesület elnökségi tagja.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 69

Fehér Istvánné-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez, vagy végzett valamely berettyóújfalui óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában. Tanulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken, vagy valamely művészeti ágban. Nevelői, oktatói munkájával pedig hosszú időn keresztül példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Molnárné Kiss Gizella Magdolna részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Molnárné Kiss Gizella Magdolna Biharkeresztesen érettségizett a Bocskai István Gimnáziumban, majd a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanító végzettséget. Már általános iskolásként elhatározta, hogy pedagógus lesz. Ebben az elhatározásban nagy szerepe volt alsós tanító nénijének, akinek a példáját ez elmúlt három és fél évtizedben maga is követte. A főiskola elvégzése után egy évig tanított Nagykerekiben, napközis nevelői feladatokat látott el. 1988-tól a berettyóújfalui 3. számú Általános Iskolában, a mai Széchenyi István Tagiskolában dolgozik, ahol folyamatosan első és második osztályos tanulókat tanít. Ezzel is vállalva az egyik legnagyobb felelősséget, hisz az első osztály minden kisdiák életében meghatározó a továbbiakra nézve is. A legnehezebb feladat elvégzésére, az óvodából az iskolába kerülés nehézségeinek áthidalására ötletes jutalmazási rendszert dolgozott ki, amelyre a tanulók még felsős korukban – sőt még később is – szívesen emlékeznek vissza. Ehhez nagyban hozzájárul empatikus, magával ragadó személyisége. A mindennapi pedagógiai munkája mellett kiemelten kezeli a tehetséggondozást, házi és levelezős versenyeket bonyolít le, szabadidős programokat szervez az alsó és felső tagozatos gyerekeknek egyaránt. A kor elvárásainak megfelelően minden évben tanfolyamokon vesz részt, amelyek segítik a pedagógiai munkáját, illetve az ott tanultakat beépíti a napi pedagógiai tevékenységébe. Mind osztályfőnökként, mind pedig alsós munkaközösség-vezetőként felelősséggel, nagy alapossággal végzi, végezte feladatát.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 70

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Kovácsné Papp Anikó Orsolya részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Kovácsné Papp Anikó Orsolya 2002 januárjától tagja az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének. Tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán szerezte. Gyorsan beilleszkedett a tantestületbe és kamatoztatta tudását, felkészültségét az intézmény szerteágazó munkájában. Ismereteit folyamatosan bővítette, 2019-ben közoktatás-vezetői szakvizsgát tett. Tanári munkája a kezdetektől eredményes volt. Évente több száz sikeres alkotást készít tanítványaival. Nemcsak a gyerekekkel való munkájában, munkatársaival is jó együttműködésben, sikeresen dolgozik. Volt időszak, mikor óraadói státuszban több külső intézményében is tanított, így a Berettyóújfalui József Attila, a Körösszakáli Bihari Román Nemzetiségi Kéttannyelvű és a Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskolában. A kezdetektől bekapcsolódott az Igazgyöngy módszertanának átadásába, tanártovábbképzések, nyári egyetemek alkalmával nemcsak az országhatáron belül, hanem határon túli magyar pedagógusok körében is. Tanári és alkotói munkájában volt tanárát, jelenlegi igazgatóját L. Ritók Nórát vallja mesterének.  2020-ban lovas edzői végzettséget szerzett, majd 2021-ben megalapította – családi összefogással – a Vadvirág Lovaskertet, ahol csoportos és egyéni foglalkozásokat tart gyerekek számára. 2020. szeptemberétől részmunkaidőben tanít az Igazgyöngyben. A tavalyi tanévben 2 megyei, 34 országos és 6 nemzetközi elismerést szereztek tanítványai. A két oktatói tevékenység összefonódásával teljesedett ki pedagógusi munkája.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 71

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Herczeg Barna részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Herczeg Barna 1982-ben kezdte meg pedagógusi pályáját, történelem-technika szakos tanárként. 40 éves pedagógiai munkája során kiemelkedő munkát végzett. Szakmai tevékenységét a pedagógus pálya iránti elhivatottság, a pontosság, a példamutatás, a jó szervező és kezdeményező készség jellemzi. Diákjaival több alkalommal bejutott a történelem verseny országos döntőjébe, mely eredményei öregbítik az iskolánk és Berettyóújfalu város hírnevét. Régi tanítványaival folyamatosan tartja a kapcsolatot, eszmecseréket folytatnak, képezik egymást. Közöttük van történelem tanár, egyetemi oktató, közgazdász, történész, filozófus. Rendkívül jó kapcsolatot tud kialakítani a diákokkal, a szülőkkel, nem csak iskolája kollégáival, más intézmények dolgozóival. 2006-ban a József Attila Általános Iskola igazgató-helyettese lett, azóta nemcsak mint pedagógus, hanem mint az iskolavezetés egyik lelkiismeretes, elkötelezett tagja segíti a kollégák pedagógiai munkáját. Nyugodt, kiegyensúlyozott, őszinte személyisége, embersége példaértékű kollégái, tanítványai számára. A döntésekben és a feladatok megvalósításában tenni akarás jellemzi munkáját. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséért is rengeteget tesz. Pályája elején hosszú éveken át, nyaranta vándortábort szervezett és bonyolított le az iskola diákjainak. A történelem és a magyarság múltjának tisztelete vezérli abban, hogy több mint tíz éve a Határtalanul program szervezője, „motorja”, melynek során több száz 7. osztályos tanuló juthatott el Székelyföldre, illetve Erdély és a Partium több vidékére. Minden erejével arra törekszik, hogy választott hivatását emberséggel, nagy szakmai felkészültséggel végezze. A rábízott gyerekeket a magyar hagyományok tiszteletére, az egyetemes emberi értékek követésére neveli. A történelem tantárgy tanítása során igyekszik elmélyíteni tanítványaiban az identitástudatot.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 72

Kabos Endre-díj kitüntetés többek között annak a személynek adományozható, aki a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt ki, munkájával, elért eredményeivel hozzájárult városunk jó hírnevének öregbítéséhez.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Hegedűs Péter részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

Hegedűs Péter főállása mellett, önkéntesen látja el a Bihari Lövészklub elnöki feladatait. Nemcsak naprakész a lövészsport aktuális kérdéseiben, a vonatkozó jogszabályok ismeretében, de ilyen irányú ismereteit mind a sporttársak, mind a közigazgatási szervek felé is közvetíti. Folyamatos kapcsolatot tart a lövészsport országos szervezeteivel, melyek közül többnek is tagja a Lövészklub. A Honvédelmi Sportszövetség megalakulásakor csatlakoztak ehhez a szervezethez is. A lövészklubbal az ő ötletei és kifejtett tevékenysége révén csatlakozhattak több országos lövészeti ernyőszervezethez, így az MHSZ időkben „szabványos” precíziós fekve lövés mellett számos, eddig városunkban nem ismert lövészeti ág is meghonosodhatott nálunk. Ezek közül kiemelendőek a gyorspont, az IPSC, a sziluett, a steel challenge és az elöltöltős szakágak. Ezeknek köszönhetően a berettyóújfalui Lőtér országosan ismert és elismert helyszín lett. Versenyeikre jelentős számban más, messzi megyék sportlövői is jelentkeznek, és joggal dicsérik a szervezést és a pályák és a szervezés minőségét. A sikeres pályázatok során elnyert támogatásokból nemcsak lőszerek és céltáblák, hanem fegyverek beszerzésére is sor került, többek között több lézeres pisztoly és puska, illetve a hozzájuk szükséges elektronikus céltábla és szoftver is gazdagítja a klubot. A fejlett eszközpark révén sikeres bemutató-sorozatot szervezhettek a város és a környező települések általános iskoláiban, melynek eredményeként jelentősen megnőtt a lövészet iránt érdeklődő fiatalok száma. Az utánpótlás felkutatás-nevelés kezdő lépcsőfokát biztosító Lövészklub sikeres tevékenységét bizonyítja fiataljaink számos kiváló eredménye, az országos diákolimpiákon szerzett érmek sokasága.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 73

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Szitkó Róbert részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

Szitkó Róbert 1977-ben született Berettyóújfaluban. A körösszakáli általános iskolába járt, majd a berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Iskolában folytatta tanulmányait. Körösszakálban tanulta a labdarúgás alapjait 13 éves koráig. A 8-ik osztály elvégzése után Kálai Imre megkeresésére került a BUSE korosztályos csapatába, ahol 1,5 évet játszott. Ezek után több felnőtt csapat is érdeklődött iránta és Pántya József hívószavára Körösszegapátiban lett először labdarúgó a Megyei I. osztályban. Majd több megyei csapatban is megfordult. 18 éves korában a budapesti Honvédhoz került próbajátékra. A Honvéd az ezt megelőző évben nyerte meg a bajnokságot, ezért nehéz volt beverekedni magát az első csapatba. Több lehetőséget is ajánlottak a fiatal játékos számára, hogy NB-s osztályú csapatba igazolhasson, de a katonai idő letöltése miatt is a Hódmezővásárhelyt választotta. Ezek után visszaigazolt Hajdú-Bihar megyébe, ahol az évek során bajnoki címet és dobogós helyeket ért el csapataival. Ezt követően játszott Kisújszálláson, majd Túrkevén, ahol 2 évet játszott, és a második és harmadik helyet szerezték meg az NB III-ban. Második évben jött a lehetőség, hogy kispályán is megmérettesse magát az országos NB II-ben, hiszen 18 éves kora óta játszott Mezei József kispályás csapatában. Ekkor alakult a Mezei Vill FC, ahol játékosedzőként tevékenykedett. Ezután a nagypályás játékát a BUSE csapatában folytatta. A két sportágat párhuzamosan vitte. Nagypályán a következő 4 évben a BUSE játékosaként sikerült bennmaradni az NB III-ban.  Ekkor kezdődött el az edzői karrierje a FUTSAL-ban, ahol két magyar bajnoki címet, egy magyar kupa, illetve két szuperkupa-győzelmet szereztek. Az U-21-es korosztály edzőjeként három magyar bajnoki cím kötődik a nevéhez. 2013-tól, az akkor már megyei első osztályú BUSE vezetőedzői teendőit vállalta fel. Az elmúlt 9 évben stabilabban teljesít a csapat, ami dobogós helyezésekkel is párosult. 5 évet játékosként is segítette a BUSE csapatát, majd 2018 augusztusában a Körösszakál SE-hez igazolt és egy régi ígérete miatt itt fejezte be a játékosi pályafutását. A labdarúgás mellett 2016 júliusában a Mezei Vill Szakosztály vezetője lett és a 2019-es szezonban újabb NB I-es Bajnoki címet és Futsal Magyar kupát nyert a csapattal.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 74

Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetés annak a berettyóújfalui általános, illetve középiskolába járó diáknak adományozható, aki a legjobb tanulmányi és sporteredményeket érte el.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Dobi Lili részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést adományoz.

Dobi Lili a berettyóújfalui Arany János Gimnázium és Technikum tanulója. Már kisiskolás korában, 2010-ben kezdte a triatlon sportágat, melyet követően már 2011-ben elindult első versenyén, ahol 2. helyezést ért el. Kerékpár sportágban is több országos bajnoki címet szerzett. Atlétika sportban is szép eredményeket ért el. 4 évvel ezelőtt szerepelt először nemzetközi versenyen, Lengyelországban az Olimpiai Reménységek Versenyén, melyet azóta minden évben megnyert. A triatlon ranglistán, melyet éves eredmények alapján szoktak rangsorolni, 1. vagy 2. helyezett volt minden esztendőben. Az országos bajnoki címet évről évre megnyerte. A 2021-es Triatlon Országos Bajnokságon a felnőtt Elit mezőnyben 2. helyezést ért el. 13 éves kora óta megszakítás nélkül a Magyar Triatlon válogatott tagja. A Törökországban megrendezett Ifjúsági Európa Bajnokságon csapatban aranyérmet szerzett, 2021. októberében. Portugáliában, a Junior Világbajnokságon egyedül ő képviselte Magyarországot. 2021-ben elnyerte a Magyarország Jó Tanulója Jó Sportolója kitüntetést. A rendkívüli kitartás és az intenzív edzések a tehetséggel párosulva meghozzák ez eredményeket ezeken a rangos versenyeken. Hetente 25 km-t úszik, 40 km-t fut, 300 km-t biciklizik, mely 15-16 óra edzést jelent egy héten. Mindemellett évről évre elért kitűnő tanulmányi eredménye, valamint a példamutató magatartása és a diákönkormányzati munka követendő példa lehet minden tanuló számára.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 75

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Varga Lili Hédi részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést adományoz.

Varga Lili Hédi a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a. osztályos tanulójaként és a birkózás sportágban ér el kimagasló eredményeket. Számtalan nemzetközi, országos és regionális sportversenyen ért el kimagasló helyezést. Lili tanulmányi eredménye az eltelt 8 év során végig kitűnő és jeles volt. Magatartása és szorgalma példamutató. A birkózás felbecsülhetetlen értékekhez juttatta az elmúlt években. Az eltelt évek kitartó munkájának köszönhetően mára sok szép eredménnyel büszkélkedhet, ez előrevetíti egy sikeres sportkarrier kibontakozásának lehetőségét. A fegyelem mind a sport, mind az iskolai tanulmányi élet során jellemző rá. Kétszeres korosztályos országos bajnok és többszörös érmes, európa-bajnoki selejtezőn ezüstérmes. Az álmait sorra megvalósítja, hiszen ma már a válogatott keretek között edz. 2022. március 28. és április 3. között a Budapesten megrendezett Birkózó Európa Bajnokságon képviseli Magyarországot. Nagyon fontosnak tartja a folyamatos versenyzést, így az sem okoz gondot neki, ha idősebbekkel vagy az ellenkező nemmel küzd a szőnyegen. Felvételt nyert a Budapesti Kozma István Birkózó Akadémiára, 2022 őszétől Budapesten folytatja emiatt középiskolai tanulmányait. Elnyerte a Magyarország jó tanulója – jó sportolója címet.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 76

Mindazoknak, akik egy adott munkaterületen legalább 40 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, az önkormányzat a helyi közösség elismerését és köszönetét emléklap adományozásával fejezi ki.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Varga Zsigmond részére elismerő emléklapot adományoz.

Varga Zsigmond fodrászmester éppen 10 évvel ezelőtt, 50 éves jubileuma alkalmából részesült először a város elismerésében. Az azóta eltelt egy évtized alatt a megszokott lendülettel, közvetlenséggel és minőségben végezte, sőt végzi ma is munkáját. 1962-ben általános iskola befejezése után rögtön munkába állt, és ezzel párhuzamosan tanulta ki mesterségét, 1966-ban lett hivatalosan is női-férfi fodrász. Először szövetkezeti keretek között, majd 1990 óta egyéni vállalkozóként dolgozik. A városközpontban álló, már emblematikussá vált üzletben számos fiatal fodrász tanulhatta meg tőle a mesterség fortélyait.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 77

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Szabó István részére elismerő emléklapot adományoz.

Szabó István 1958. június 3-án született Berettyóújfaluban. Általános iskolai tanulmányait az akkori 1. számú Általános Iskolában végezte. 48 évvel ezelőtt, 1974. június 19-én kezdett a Magyar Postánál dolgozni, amihez mindvégig hűséges is maradt. A postai kézbesítő munkakörhöz szükséges szakképesítését is munka mellett, a munkahelyén szerezte meg. Egy kortárs irodalmi idézet kiválóan felidézi az ő hivatástudatát is. Eszerint „a jó postás törődik a címzettek lelkével is, elbeszélget, érdeklődik, tájékoztat. A kutyákkal pedig szintén kénytelen jó kapcsolatot kialakítani - hol fültővakargatással, hol uzsonnája egy részének feláldozásával.”

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 78

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Ferenci Imréné részére elismerő emléklapot adományoz.

Ferenci Imréné Nagy Erzsébet tősgyökeres berettyóújfalui családban született. A Szabó Ferenc Gyors- és Gépíró Szakiskola elvégzése után, 1981. október elsején kezdett dolgozni a Berettyóújfalui Városi Tanács Igazgatási Osztályán, mint adminisztrátor. Munka mellett levelező tagozaton leérettségizett. A rendszerváltás után is a polgármesteri hivatal igazgatási irodáján végezte tevékenységét, majd 2003-ban a titkársághoz, az iktatóba került, ahol azóta is ügyintézőként dolgozik. Munkáját lelkiismeretesen, szakértelemmel látja el, munkatársaival, feletteseivel kiváló kapcsolatot ápol.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 79

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2022-ben Zángóné Tóth Margit Zsuzsanna részére elismerő emléklapot adományoz.

Zángóné Tóth Margit Zsuzsanna 1982-ben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet. Az elmúlt negyven évben pedagógusként oktatott a város mind a négy középiskolájában. 2015-ben került a BSZC Arany János Gimnázium és Technikumba Kollégái szeretik, tisztelik precíz munkája és közvetlen természete miatt, munkavégzése példamutató a pályakezdők számára is. Osztályfőnökként több osztályt juttatott szakmai vagy érettségi vizsgáig, majd diákjai további pályáját is figyelemmel kísérte. Éveken át vezette az osztályfőnöki munkaközösséget, annak munkájába most is aktívan részt vesz. Négy évtizedes kiemelkedő teljesítményét bizonyítja, hogy a különböző középfokú iskolatípusok mindegyikében sikeres munkát végzett, sőt a felzárkóztatásban, tehetséggondozásban is szép eredményeket ért el.

Város napja 2022  Ünnepi testületi ülés 81

Az ünnepi rendezvén a Szózat közös eléneklésével és a művelődési ház emeleti termeiben rendezett fogadással ért véget.

You have no rights to post comments