artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik újdonsága, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötvenórányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. 

Az erről szóló BM OKF utasítás október 2-án a Hivatalos Értesítőben is megjelent. A diákok a közösségi szolgálatot a katasztrófavédelemnél is teljesíthetik.

Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben, de a tanulók kiterjedt káresemények során részt vehetnek a beavatkozások háttértámogatásában is.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába, közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklődő diák a veszélyesáru-szállítást nyomon követő rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi műveleti labor járműveinek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

A Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt fogadóintézményei és a koordináló személyek elérhetőségei:

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.)

Név: Szeifert Imre tű. főhadnagy

Telefon: 52/521-941, 20/913-1595

e-mail:

 

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Debrecen Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.)

Név: Szeifert Imre tű. főhadnagy

Telefon: 52/521-941, 20/913-1595

e-mail:

 

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4080 Hajdúnánás Bocskai u. 25.)

Név: Pálné Kovács Katalin tű. főhadnagy

Telefon: 52/570-583, 20/570-8071

e-mail:

 

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánás Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (4080 Hajdúnánás Bocskai u. 25.)

Név: Molnár László tű. alezredes

Telefon: 52/570-583, 70/943-9036

Email:

 

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4150 Püspökladány Kossuth u. 10.)

Név: Bende Zsolt mk. tű. őrnagy

Telefon: 54/451-555

Email:

 

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladány Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (4150 Püspökladány Kossuth u. 10.)

Név: Karacs Károly tű. százados

Telefon: 54/451-555

Email:

 

  1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Berettyóújfalu Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (4100 Berettyóújfalu Széchenyi u. 86.)

Név: Nagy Tamás tű. őrnagy

Telefon: 54/402-020

Email:

 

A Közösségi Szolgálat (KSZ) program tárgya:

A KSZ program három szakmai terület a tűzmegelőzés és tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság tevékenységi köreihez kapcsolódik.

A KSZ 50 órás katasztrófavédelmi programjának megoszlása modulok szerint a következő:

-         20 óra Tűzoltó modul (6x3, 1x2 óra),

-         15 óra Polgári védelmi modul (5x3 óra),

-         15 óra Iparbiztonsági modul (5x3 óra).

 

Tevékenységi körök:

Tűzmegelőzés, tűzvédelmi tevékenységi modul

Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, annak begyakorlásában, valamint a tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében. Közreműködés tűzoltó versenyek, bemutatók előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben.

Polgári védelmi tevékenységi modul

Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában. Részvétel a lakosságfelkészítési tevékenységekben.

Iparbiztonsági tevékenységi modul

Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában.

Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően.

Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor jármű napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében.

 

A jelentkezés rendje:

Az iskola – mint küldő intézmény – minden hónap 5-én 12.00-ig e-mailen tájékoztatja a fogadó intézményt – név és évfolyam szerinti bontásban az adott képzési nap(ok)ra vonatkozó képzési igényről.

A fogadó intézmény minden hónap 10-én 12.00-ig e-mailen értesíti az iskolát arról, hogy a beérkező összes képzési igény ismeretében tudja-e fogadni a tanulókat a képzési napon.

A képzés ideje: minden hónap utolsó 5 munkanapja

 

 

Forrás:

You have no rights to post comments