artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Miért hasznos egy kisvárosnak, milyen gazdasági, társadalmi előnyökkel jár ha egy világszínvonalú  nagyvállalat - esetünkben a Tama Hungary Kft. - veti meg a lábát a településen? Erről kérdeztük Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét.

- Berettyóújfalu legnagyobb adóbefizetőjeként komoly stabilitást ad a költségvetésünknek

A TAMA Hungary Kft. – előzőleg az E-Pack Műanyagipari Kft. – megjelenésével jelentős pozitív változást idézett elő a város gazdasági fejlődésében. 2009-ben több mint 12%-os volt a munkanélküliség Berettyóújfaluban. A cég dinamikus növekedésének köszönhetően a kezdeti 46 fős létszám mára már közel 350 főre nőtt és a legfrissebb adatok szerint Hajdú-Bihar megye 13. legnagyobb árbevételű cégeként jegyzik a vállalatot. Ez a város számára is hatalmas lehetőségeket biztosít, mivel egyrészt 350 fő foglalkoztatásával a legnagyobb magánfoglalkoztató - ezzel 350 család megélhetését biztosítva -, másrészt Berettyóújfalu legnagyobb adóbefizetője az iparűzési adó tekintetében, ami a város legfontosabb saját bevételi forrása. Ezek a bevételek komoly stabilitást adnak a költségvetésünknek, segítségükkel fedezzük a város szociális kiadásait, valamint az önerőt igénylő fejlesztéseinket.

TAMA Hungary Kft.01TAMA Hungary Kft.02

 - Modern vállalati foglalkoztatási kultúrát hoz magával, versenyhelyzetet teremt, hosszú távon biztos hátteret nyújt a családalapításhoz

Ugyanakkor azért is nagy érték egy ilyen nagy cég letelepedése egy városban, mert egy világszínvonalú gyártástechnológiát biztosító üzem olyan vállalati foglalkoztatási kultúrát is hoz magával, amely egyrészt inspirálja a többi vállalkozást, továbbá versenyhelyzetet is teremt akár a bérezés, akár a dolgozók megbecsülése tekintetében, és azt látjuk, a TAMA Hungary Kft. példamutatóan kezeli ez említett tényezőket. Habár a három műszakos munkarend komoly leterheltséget jelent a dolgozók számára, viszont a kiszámíthatóság és a hosszú távú biztos egzisztencia a családalapításnál, hitelek vállalásánál fontos szempont, amire jövőt lehet építeni.

TAMA Hungary Kft.05TAMA Hungary Kft.04

- Húzóerő további nagyvállalatok betelepülése tekintetében is, ezzel hozzájárul Berettyóújfalu és Bihar gazdasági fejlődéséhez

Továbbá egy ilyen volumenű vállalat jelenléte nagy húzóerőt is jelent, elősegíti más nagy cégek idetelepülését is mutatva, hogy Biharban gazdasági szempontok alapján is érdemes tervezni, vállalkozást létrehozni, befektetni. Berettyóújfalu és a bihari térség a közelmúltban bekapcsolódott a gyorsforgalmi úthálózatba (pl. M4, M35 autópálya) és a fejlesztések a jövőben is folytatódnak (pl. Tram Train Debrecen-Nagyvárad). Ez azt jelenti, hogy az infrastrukturális feltételek javulásának köszönhetően, valamint a TAMA Hungary Kft. példáját látva térségünk gazdasági szempontból felértékelődik. A meglévő Északi Ipari Park területére már van jelentkező, az új ipari park TOP Plusz pályázatból való fejlesztése is előkészítés alatt áll, amelyre a Debrecenben működő nagy cégek beszállítói részéről is várunk megkereséseket.

TAMA Hungary Kft.06TAMA Hungary Kft.07

- Példát mutat a társadalmi szerepvállalás területén is

A kötelező adóbefizetéseken túl a TAMA Hungary Kft.-re és Győrfi Sándor ügyvezető igazgatóra sok esetben számíthat a város közössége, a civil szervezeteink és a kórházunk is. Számtalan jótékonysági akciót, felajánlást köszönhetünk a cégnek: pl. a Gróf Tisza István Kórház számára nyújtott anyagi és tárgyi adományok, rászoruló családok segítése, a zeneiskola hangszerbeszerzésének (hangversenyzongora) támogatása. Számos területen érezhetjük, a cég filozófiájának fontos része a társadalmi szerepvállalás, a város közéletében való aktív jelenlét. Mindezekért hálaképp Berettyóújfalu Város Önkormányzata  2018-ban  Csorba György díjat* , 2021-ben a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Nyíri István díjat** adományozott Győrfi Sándornak, a TAMA Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának. Egy nagy cég egyéneknek nyújtott segítsége egyben a közösséget is segíti, és itt Máté evangéliumából idéznék:

"Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek."

(Máté 25:40)


*Csorba György-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a város gazdasági életét vállalkozóként, őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a város közösségeinek működéséhez, értékeinek megőrzéséhez, illetve gyarapításához.

**Nyíri István 1845-ben született Berekböszörményben. Miután megszerezte a gépészmérnöki oklevelét, 1869-ben a Műegyetem tanársegédévé nevezték ki. Ezt követően a MÁV-nál helyezkedett el, majd 1879-ben Berettyóújfaluban alapította meg motoros malmát. A korabeli Berettyóújfalu "nagyvállalkozójaként" családi vállalkozásuk több tucat embernek biztosított megélhetést, az általa megalapított családi vállalkozás napjainkban is a térség egyik legnagyobb munkaadója.

You have no rights to post comments