artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. május 26. vasárnap

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

A Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban a sokéves hagyománynak megfelelően 2017. július 11-én, Semmelweis Ignác emlékére megtartott rendezvényen került sor az orvosi előléptetésekre, a kiváló dolgozói kitüntetések, igazgatói dicséretek, elismerések átadására. Az ünnepséget követően a kórház udvarán álló emlékmű felavatása következett, amely - Dr. Kóti Csaba kezdeményezésére - a kórház elhunyt dolgozóinak tiszteletére készült. KÉPGALÉRIA

Kiss Tamás, a József Attila Általános Iskola tanára, a rendezvény narrátora köszöntötte az ünnepségen résztvevőket, majd Dr. Muraközi Zoltán főigazgató ünnepi beszéde következett, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében idézünk:

„Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai ünnepségünkön megjelenteket, dolgozóinkat, vendégeinket, és külön köszöntöm a kitüntetendő és előléptetendő munkatársainkat. A mai nap kivételes alkalom. Kivételes, mert nem csak a jelen és a jövő érdekében végzett kiváló munkákat ismerjük el, hanem a Magyar Orvosi Kamara Területi szervezetének és Dr. Kóti Csaba helyi elnöknek kezdeményezésére a kórház múltjának kiválóságaira, életüket az egészségügynek szentelőkről is megemlékezhetünk.

Semmelweis nap 2017 002Semmelweis nap 2017 003

Egy kórház, de minden szervezet számára fontosak az ünnepek. Egyrészt újra és újra pozícionáljuk magunkat a környezetünk elvárásaihoz, másrészt belső számvetéseket készítünk az előző esemény óta történt kisebb-nagyobb változásokról. Elmondhatjuk, hogy kórházunk az eltelt időszakban is tovább fejlődött, megítélése és helyzete minden ellenkező próbálkozás dacára változatlan. Köszönhető ez lényegében minden munkatársunk áldozatos, odaadó és tisztességes szakmai munkájának. Az, hogy intézményünk ellen kirívóan kevés panasz érkezik, hogy a peres ügyek száma elenyésző, jelzi, hogy dolgozóink emberi és szakmai hozzáállása példaértékű, foglaljon el bármely posztot a rendszerben és dolgozzon bárhol a kórházban.

Semmelweis nap 2017 010Semmelweis nap 2017 011

Itt szokás megemlékezni a mai nap névadójáról, Semmelweis Ignácról, a magyar anyák megmentőjéről, és felidézni életútját, valamint azt, hogy ez mit üzen a mának. Nagy elődünk tettei, munkássága és életútja már számos alkalommal elhangzott ezen falak között is, máig ható üzeneteiről is több alkalommal értekeztünk. Ugyanez vonatkozik az ápolók védőszentjeire, Florence Nightingale-re és magyar megfelelőjére, Kossuth Zsuzsannára is. Ők azok az ikonikus alakjai többek között az egészségügy történelmének, kikről minden jeles alkalommal említést illik tenni. Azonban a beszédek, szavak csak azok maradnak, ha az egészségügyért, az abban dolgozók nem teszik magukévá az elődök szellemiségét, melyben elsősorban a segíteni akarás és a betegek érdekének minden elé helyezése a legfőbb momentum.

Nemrég hozták tudtomra, hogy a Hippokratesi eskü, mely az orvoslás alapjainak jelképe volt évezredeken keresztül, mára már idejétmúlttá vált. Olyan tevékenységeket tilt az orvosok számára ugyanis, melyek ma már a mindennapok részét képezik. Én azonban úgy gondolom, hogy a lényeg nem változott: segíteni a rászorulóknak nemre, korra, vallási hovatartozásra, társadalmi státuszra tekintet nélkül. Maradjunk annyiban, hogy ha az esküt bárki is meghaladottnak tekinti, maradjon meg vezérfonalként a saját lelkiismeretünk, és a másik ezeréves mondás: a beteg érdeke a legfőbb törvény. És PONT!

Semmelweis nap 2017 008Semmelweis nap 2017 007

Számos munkatársunk csendben végzi a dolgát, de lényegesen többet tesznek, mint ami elvárható volna. Teszik ezt úgy, hogy ez számukra természetes, és semmilyen elismerést nem várnak el érte, hiszen a betegek és hozzátartozóik háláját és közvetlen munkatársaik felől irányukban történő megbecsülést tökéletesen elegendőnek érzik. Ezt a szimpatikus, közösségi szellemű tevékenységüket szeretnénk a mai napon az adományozott elismerésekkel és előléptetésekkel a magunk eszközeivel honorálni. A kórház lehetőségei végesek, és sajnos (vagy szerencsére?) nem tudjuk az összes kiváló munkát végzett munkatársunkat elismeréssel illetni, de tudniuk kell: büszkék vagyunk rájuk, és hálásak vagyunk munkájukért.

Ezen a helyen szeretném tolmácsolni a kórház vezetésének köszönetét minden dolgozónknak a helytállásukért, lojalitásukért, és a betegeink érdekében végzett sokszor erő feletti munkájukért! Köszönjük!

Semmelweis nap 2017 012Semmelweis nap 2017 028

Hogy teljes legyen a mai nap, az ünnepség után az udvaron megemlékezünk azokra a volt egészségügyi dolgozókra, akik munkája és önfeláldozása nélkül nem tartanánk ott, ahol tarthatunk. Ők azok, akik megalapozták, megteremtették a mai kórház alapjait és felépítményeit, melyet nekünk már csak fenn kell tartanunk, és lehetőségünkhöz mérten fejlesztenünk kell. Gondoljunk hálás szívvel azokra, akik akár mint kórházigazgatók alkottak maradandót, vagy orvosként dolgozták le életüket közösségünkért, vagy a betegek ápolásának szentelték életüket, és néha az egészségüket is! Emlékeznünk kell azokra a volt munkatársainkra is, akik nem a frontvonalban, a rivaldafényben dolgoztak, hanem a kórház egészségügyi szolgáltatásának hátterét biztosították számos munkakörben. Számosan közülük fájdalmasan fiatalon távoztak közülünk, de szerencsére sokuktól egy tartalmas és hosszú életút végén kellett búcsút vennünk. Emlékezzünk rájuk tisztelettel és szeretettel, és köszönjük meg a közösségünkért végzett munkájukat!

Köszönöm a figyelmet!”

Az ORVOSI ELŐLÉPTETÉSEKET, kinevezéseket Dr. Pete László orvos igazgató adta át:

Semmelweis nap 2017 015Dr. Arabpour Mohammad Reza

1998-ban szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen. 2011. óta dolgozik a Traumatológiai osztályon. 2005-ben traumatológiai, 2007-ben ortopédiai, 2013-ban kézsebészeti szakvizsgát szerzett. Szakmai tevékenységét magas színvonalon végzi, nyitott minden továbbképzési lehetőségre, osztályos, műtéti és ügyeleti tevékenységei mellett járóbeteg ortopédiai és traumatológiai szakrendelést végez. Betegeivel empatikus, munkatársaival segítőkész, jó kapcsolatot ápol.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Arabpour Mohammad Reza adjunktust FŐORVOSSÁ nevezi ki.

 

Semmelweis nap 2017 017Dr. Valicskó Zsuzsanna

1999-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen. 2010. óta dolgozik kórházunk Mozgásszervi Rehabilitációs osztályán. 2009-ben neurológiai, 2014-ben rehabilitációs szakvizsgát szerzett. Munkáját a kor szakmai színvonalán szorgalmasan, lelkiismeretesen, becsületesen a betegek teljes megelégedésére végzi, osztályos tevékenysége mellett járóbeteg rendelést és ügyelet vállal kórházunk Ideggyógyászati osztályán is. Munkatársaival kapcsolata példamutató.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Valicskó Zsuzsanna adjunktust FŐORVOSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Farahi A. Ghafar

1993-ban szerzett általános orvosi diplomát a kanadai Vancouver-i British Columbia Egyetemen, majd 2011-ben a Debreceni Egyetemen. 2014. óta dolgozik kórházunkban vállalkozóként. 2012-ben aneszteziológiai és intenzív terápiából szakvizsgát szerzett. Munkáját kiemelkedő szakmai színvonalon végzi, a betegeket mindig a legmagasabb szakmai szinten és gondossággal látja el a műtétet megelőzően és a műtétet követően is. Kivételes jártassággal rendelkezik a regionális anesztézia területén. A magyar nyelvet kiválóan elsajátította, ezen kívül angol és perzsa nyelven beszél.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Farahi A. Ghafar adjunktust FŐORVOSSÁ nevezi ki.

Dr. Balogh Krisztina

Semmelweis nap 2017 0192003-ban szerzett általános orvosi diplomát a Nagyváradi Egyetemen. 2006-ban érkezett kórházunk Tüdőgyógyászati osztályára, majd 2012 júniusa óta a szervezeti változások miatt a Belgyógyászati osztály dolgozója. 2012-ben tüdőgyógyászatból szerzett szakvizsgát. Az osztály munkamenetébe bekapcsolódott, feladatait pontosan végzi. A munkatársakkal való kapcsolata jó, a betegekkel empatikus. A belgyógyászati osztályos munkán kívül szükség esetén a tüdőgyógyászati szakrendelésen is dolgozik, valamint a krónikus osztály készenlétében is szerepet vállal. Az osztály továbbképzési tervének megfelelően kardiológiából szakvizsgára készül.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Balogh Krisztina szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

Semmelweis nap 2017 021Dr. Ben-Kane Francis

1999-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen. 2009. óta dolgozik kórházunkban aneszteziológusként. 2006-ban aneszteziológiai és intenzív terápiából szakvizsgát szerzett. Munkáját felkészültségének megfelelően szorgalmasan és lelkesedéssel végzi, a rábízott betegekkel kellő gondossággal foglalkozik. Az angliai bostoni kórházban szerzett aneszteziológiai tapasztalatait is felhasználja munkája során. Anyanyelvén kívül magyarul és angolul beszél. Munkatársaival, főnökeivel szemben mindig tiszteletteljesen viselkedik, a rábízott feladatokat maradéktalanul elvégzi.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Ben-Kane Francis szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

Semmelweis nap 2017 023Dr. Mohácsi Zita

2000-ben szerzett általános orvosi diplomát a Nagyváradi Egyetemen. 2006. óta dolgozik a Pszichiátriai osztályon. 2012-ben pszichiátriai szakvizsgát szerzett. Részlegén a szakmai tudás legjavát nyújtva, lelkiismeretesen, kiválóan végzi gyógyító- és orvosszakmai munkáját, mellyel mind a betegek, mind a munkatársak elismerését kivívta.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Mohácsi Zita szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

 

 

 

ÁPOLÁSI IGAZGATÓI kitüntetések, dicséretek, elismerések, melyeket Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási igazgató adott át:

KIVÁLÓ DOLGOZÓ

Sziklai Emőke – Krónikus Belgyógyászat „A” – osztályvezető főnővér

Semmelweis nap 2017 027Sziklai Emőke 2001. július óta dolgozik kórházunkban. Munkáját a Tüdőosztályon diplomás ápolóként kezdte. 2007-ben a Sürgősségi Betegellátó Osztály megalakulásakor nagy lelkesedéssel és odaadással csatlakozott a teamhez. 2011-ben megpályázta a Krónikus Belgyógyászat Osztály főnővéri pozícióját, melyet sikeresen elnyert és a mai napig ellát. A mindennapi teendői mellett motiválta az önképzés, szakmai ismereteinek a bővítése, ezért 2004-ben egészségügyi gyakorlatvezetői képzésen vett részt Budapesten, majd 2016-ban Debrecenben „komplex rehabilitációs mesterképzésen” egyetemi végzettséget szerzett.

Széleskörű ismeretei alkalmassá teszik arra, hogy mindennapi munkája mellett pluszfeladatokat is ellásson, aktívan részt vesz az ápoló, szociális ápoló és gondozó tanulók szakmai gyakorlatának lebonyolításában és szervezésében. Munkáját mindig pontosan, példamutató igényességgel végzi, szívesen tölti idejét a betegek között, fontosnak tartja az ápolási viziteket. Segítőkész, odaforduló, jó szervezőkészséggel rendelkezik. Szakmai kiválósága mellett kellemes kiegyensúlyozott személyisége nyugodt hangulatot teremt közvetlen környezete számára. Munkatársai emberileg és szakmailag is számíthatnak rá, példát mutat elkötelezettségből és hivatáshoz való hűségből.

Az egészségügy és a krónikus betegellátás iránt rendkívüli módon elhivatott, önmagával szemben támasztott elvárásai nem ismernek lehetetlent. Munkája, megbízhatósága révén, követésre méltó minden utána jövő nemzedék számára.

Munkájáért, szakmai helytállásáért az ápolási igazgató méltán tartja érdemesnek az Semmelweis nap alkalmából kiváló dolgozói kitüntetésre.

IGAZGATÓI DICSÉRET

Papné Fejes Julianna – Pszichiátria – részlegvezető főnővér

Semmelweis nap 2017 0311991. szeptember 1-től dolgozik kórházunk Pszichiátria Osztályán, általános ápoló és általános asszisztensként, majd 1993-ban pszichiátriai ápoló és gondozó képesítést, később 2008 júniusában Ápoló (54) képesítést szerzett. Szakmai tudása, rátermettsége, határozottsága alapján 2011 májusától részlegvezetői feladatokat lát el. A részlegén kiválóan végzi és irányítja az ápolásszakmai munkát, rendkívül terhelhető, megbízható munkatárs, aki nagyban segíti a főnővér munkáját. Aktívan vesz részt a szakmai gyakorlatokat teljesítő tanulók felkészítésében. Mind a betegekkel, mind a munkatársakkal kapcsolata kiemelkedő, az osztály team-munkájának meghatározó egyénisége.

Kiváló szakmai felkészültsége, széleskörű gyakorlati tapasztalata, pozitív emberi tulajdonságai és a munkához történő hozzáállása egyaránt méltóvá teszik az igazgatói elismerés odaítélésére.

Balogh Rozália – Fül-Orr-Gége és Egynapos Sebészet Osztály – ápoló

Semmelweis nap 2017 032Balogh Rozália 1993. április óta dolgozik kórházunk Fül-Orr-Gége és Egynapos Sebészet Osztályán. 1977-ben orvosi asszisztensi, majd 2000-ben Ápoló (54) szakképesítést szerzett. Szakdolgozói elhivatottsága, betegcentrikus szemlélete, magas szintű szaktudása kiemelkedő. Rendkívül fogékony és nyitott az új dolgok iránt, ezért munkaidőn túl is képezte magát, illetve több alkalommal előadóként részt vett tudományos ülésen, ahol hirdette az ápolói hivatás szépségét és fontosságát. Rátermettségének köszönhetően munkája mellett az osztályvezető főnővér távollétében több alkalommal ellátta a főnővéri teendőket. Ez idő alatt számtalanszor bebizonyította, hogy mind kollégái, mind vezetői maximálisan számíthatnak rá, segítőkész és aktív közreműködésére.

Elhivatottsága, szakmai teljesítménye és az intézményhez fűződő lojalitása alapján kiérdemelte az igazgatói dicséretet.

Semmelweis nap 2017 034Borbélyné Váradi Irma – Gyermekosztály – ápoló

1978-ban kezdte munkáját az Újszülött Osztályon. 1986-ban átkerült Kórházunk Gyermekosztályára és azóta is ezen az osztályon dolgozik ápolónőként. Munka mellett 1989-ben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséget, majd 2003-ban sikeres érettségi vizsgát tett. Munkáját precizitás, pontosság és példamutató igényesség jellemzi, melyet nagy hozzáértéssel, körültekintéssel feletteseinek és közvetlen kollegáinak megelégedésére lát el. Az osztályra érkező beteg kisgyermekek ellátása során mindig türelmes, empatikus és segítőkész. Lelkiismeretes, megbízható munkatárs.

Szakmaszeretete, hatalmas munkabírása, örök optimizmusa követendő és példaértékű lehet mindenki számára, ezért érdemei elismeréséül igazgatói dicséretben részesül.

Semmelweis nap 2017 038Tóthné Lisztes Katalin – Pathológia - cytologiai szakasszisztens

1985. augusztus 1-től dolgozik kórházunk Pathológia Osztályán. 1987-ben szövettani asszisztensi szakképesítést szerzett, majd tovább képezte magát, és a cytologiai szakasszisztensi végzettséget is megszerezte. Szakmai munkáját magas színvonalon, hozzáértéssel, precizitással végzi. Nyitott és fogékony az új dolgok iránt, ismereteit folyamatosan bővíti, érdeklődése más szakterületek felé is irányul. Aktív szervezője az Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzésnek, melyet minden évben nagy sikerrel rendez meg Pathológiai Osztályunk. Ehhez kapcsolódóan szívesen vállalja a pluszfeladatokat, megbízható munkatárs, jó közösségi ember.

Több évtizedes munkája elismeréseként Igazgatói dicséretben részesül.

Semmelweis nap 2017 041Balázsi Tamás – Belgyógyászat Osztály – orvosírnok, orvosírnoki csoport koordinátora

2007-től dolgozik Kórházunkban orvosírnokként. A Belgyógyászat Osztály orvosírnoki teendői mellett koordinálja Intézetünk orvosírnoki csoportjának feladatait, beosztását, működését. Széles érdeklődési körének és informatikai tudásának köszönhetően a mindennapi feladatain túl segíti Intézetünk Kontrolling csoportjának munkáját is. Egészségügyi elkötelezettségének köszönhetően 2013-ban az Ápoló (54) végzettséget is megszerezte. Személyében egy visszafogott, de munkájában a teljességre törekvő egyént ismerhettünk meg. Feladatát minden esetben magas színvonalon, a kor technikai követelményeinek megfelelően végezni. Munkatársaival szemben készséges, mindig segítőkész. Orvosírnok társaival kiválóan együttműködik. Munkabírása példaértékű, mely nagyfokú szerénységgel társul. Betegekkel, hozzátartozóikkal szemben udvarias, ügyeik intézése során igen előzékeny.

Érdemeinek elismeréséül az ápolási-igazgató igazgatói dicséretben részesíti.

A Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Betegellátó Osztály ápolói kollektívájának elismerése:

A KAIBO munkája az utóbbi években jelentősen megváltozott, lényegesen nőtt az átlagos ápolási idő, és egyre több súlyos, idős, hosszú ideig lélegeztetett beteget kell ellátniuk, az időnként szűkös ápolói létszámmal. Az osztályon végzett beavatkozások spektruma is szélesedett, rendszeresek a pacemaker kezelések és egyéb invazív beavatkozások. Az intenzív osztály ápolóinak szakmai ismeretei széleskörűek, nagy szaktudással, kiváló felkészültséggel és nagy-nagy odaadással, rendíthetetlen segítőkészséggel végzik mindennapi tevékenységüket. Ezen a szakterületen az összedolgozás, az egy irányban való gondolkodás kiemelten fontos. Gyors döntéseket kell hozni, határozottan beavatkozni, s gyorsan cselekedni. Munkájukat zárt ajtók mögött végzik, ennek ellenére az utóbbi időben több alkalommal elismerő jelzések érkeztek a betegek és hozzátartozók részéről, mely a pozitív hozzáállásuknak, szakmai rátermettségüknek, emberségességüknek köszönhető.

Áldozatos szakmai munkájuk elismeréseként, valamint a kiemelkedő, példamutató, csoportos teljesítményükért részesülnek elismerésben.

Semmelweis nap 2017 043Semmelweis nap 2017 037

Kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységéért 2017. február 17-én a Magyar Ápolók Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Zsiga Imréné.

zsigaimrene

2017. július 1-jén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Hajdú-Bihar Megye Szakdolgozója Díját Márkus Lászlóné, ápolási koordinátor, a Semmelweis Oklevelet Karalyos Miklósné, a Rendelőintézet vezető asszisztense vehette át.

GAZDASÁGI IGAZGATÓI kitüntetések, dicséretek, melyeket Perge Zoltán gazdasági igazgató adott át:

KIVÁLÓ DOLGOZÓ

Elek Piroska, kontrolling csoportvezető

Semmelweis nap 2017 0451985-ben könyvelő munkakörben kezdte pályafutását intézményünkben. Munkáját mindig precízen, megbízhatóan és lelkiismeretesen végezte, ezért folyamatosan olyan munkakörökbe helyezték – pénztáros, rendszerszervező, finanszírozási előadó, kontrolling csoportvezető -, ahol szükség volt munkájára.

Munkatársaival és a kórház dolgozóival kapcsolata jó, segítőkész. A csoportban elmúlt években történt személyi változások ellenére a kontrolling csoport a feladatokat maradéktalanul ellátta, az új kollégát nagy hozzáértéssel tanította be. A kontrolling csoport munkáját az elmúlt időszakban komoly kihívás elé állították a fenntartó ÁEEK állami elvárásai, a kórházakra országosan egységes kontrolling rendszer került bevezetésre. Az ezzel járó többlet feladatokat rugalmasan kezelve, a társosztályokkal szoros együttműködésben oldotta meg.

Példamutató emberi magatartása, szakmai munkája és hozzáértése elismeréséül Kiváló Dolgozói kitüntetésben részesül.

IGAZGATÓI DICSÉRET

Vaszkó Lászlóné, kisegítő-takarítónő

Semmelweis nap 2017 0481997-től dolgozik Intézményünkben. Kezdetben az urológián, majd az osztály megszűnésekor a rendelőintézet területén látta el a takarítási feladatokat. A Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakítása után Ő is csatlakozott és erősítette az új csapatot.

2017 májusában átkerült a Központi Laboratórium állományába, ahol a takarítás mellett a szakdolgozók munkájának segítéseként kisegítő feladatokat is ellát. Vaszkó Lászlóné szorgalmas, megbízható. A higiénés szabályok betartásával nap mint nap a környezetünk tisztaságára törekszik. Magánéleti próbatételek ellenére munkáját jókedvűen, vidáman végzi.

Társadalmi szerepvállalásával, jelleméből adódó kisugárzásával hozzájárul a kórházunk jó hírnevének öregbítéséhez, ezért igazgatói dicséretben részesül.

Semmelweis nap 2017 050Szabó Erzsébet, szakács

Konyhalányként kezdett dolgozni kórházunkban, mely feladatot tisztességgel, becsülettel látta el. Mivel nyitott volt a szakma rejtelmeire, munka és két gyerek mellett szakács képesítést szerzett.

Két évtizedes kisegítői munka után 2011-ben megüresedő szakács állásra kapott kinevezést. Immár 6 éve ezt a munkát is szakértelemmel, megfelelő minőségben látja el. Ügyel a higiéniára, rugalmas, megbízható munkatárs. Figyelme mindenre kiterjed, körültekintő, segítőkész. Csendes, alkalmazkodó, közvetlen, kiegyensúlyozott egyéniség, éppen ezért munkatársaival nagyon jó a kapcsolata.

Problémamegoldó készsége napi szinten elengedhetetlen. Felettese javaslatára a gazdasági igazgató dicséretben részesíti.

Semmelweis nap 2017 051Solymosi Pál, orvosi műszerész

1984 óta dolgozik a műszaki osztály műszerész csoportjában, ahol a területét kiválóan ellátja, szakmai hozzáértéssel, nagy teherbírással és kitartással végzi munkáját. Az elmúlt 33 év alatt a betegellátó osztályok is megtapasztalhatták nyugodt és megfontolt munkáját, konstruktív megoldásait. Munkatársaival és az intézet valamennyi dolgozójával megtalálja a megfelelő hangnemet, őszinte, segítőkész munkatárs. Munkatársai megbecsülését élvezi szakmai és emberi tulajdonságai miatt, szorgalma példamutató. A kórház orvosi és egyéb eszközeinek javítása, karbantartása a berendezéseken végzett precíz munkája nagyban hozzájárult intézetünk folyamatos, akadálymentes működéséhez.

Szakmai és emberi helytállásának elismeréseképpen Igazgatói dicséretben részesül.

Jeneiné Szabó Anita

Semmelweis nap 2017 0531996-ban szerzett gimnáziumi érettségit, amit gyors- és gépíró, középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető és felsőfokú műszaki informatikai, belső auditori ismeretekkel bővített. Gyes alatt kezdte el a Nyíregyházi Főiskola Művelődésszervező szakát, melyet 2006-ban PR kommunikációs menedzser diplomával zárt.

Kórházunkban 1999-től dolgozik, kezdetben a minőségügyi csoport adminisztrátoraként, majd 2010-től kettős munkakörben titkárnő-minőségügyi eladóként az orvos igazgató mellett.

Mind titkárnői, mind minőségirányítási munkáját mobilitás jellemzi, saját munkakörén és feladatkörén kívül kapott különböző koordinációs feladatokat pontosan, precízen látja el. 18 éve közreműködik intézetünk minőség- és környezetirányítási rendszerében, mellyel nagyban hozzájárul a sikeres felügyeleti és tanúsító auditokhoz.

Minőségügyi munkaköréből kifolyólag a kórház valamennyi részlegével kapcsolatba kerül, és minden dolgozóval jó kapcsolatot ápol.

Eddig végzett munkájáért 2003-ban az akkori Egészségügyi Minisztertől, 2011-ben és 2015-ben a főigazgatótól Elismerő oklevelet kapott.

Folyamatos, magas szinten végzett munkája elismeréseképpen igazgatói dicséretben részesül.

Gratulálunk a kitüntetett, előléptetett dolgozóknak, és kívánunk mindenkinek sok sikert és jó egészséget további áldozatos munkájához.

Semmelweis nap 2017 061Semmelweis nap 2017 063

Az ünnepséget követően a Magyar Orvosi Kamara helyi elnöke, Dr. Kóti Csaba által megálmodott és elkészíttetett emlékmű avatása következet a kórház udvarán. Az emlékmű a berettyóújfalui kórház elhunyt dolgozóinak állít emléket.

Az ünnepi rendezvény fővédnöke Dr. Csepura Olga, a MOK Hajdú-Bihar megyei területi szervezetének elnöke volt.

You have no rights to post comments