artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

A Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban a sokéves hagyománynak megfelelően 2023. június 28-án, Semmelweis Ignác emlékére megtartott rendezvényen került sor az orvosi előléptetésekre, a kiváló dolgozói kitüntetések, igazgatói dicséretek, elismerések átadására. KÉPGALÉRIA

Az eseményen részt vett a Debreceni Egyetem Klinikai Központ képviseletében Prof. Dr. Papp Mária orvosszakmai alelnök és Dr. Balatoni Ildikó koordinációs alelnök.

Az ünnepi rendezvényen Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, a 2023-as év több okból is egy jelentős dátum a kórház életében. Egyrészt idén lesz 95 éves az intézmény, másrészt 2023. július 1-től megszűnik, mint önálló kórház és a Debreceni Egyetem campusaként működik tovább.

- A feladat nem változik, ez továbbra is a betegek gyógyítása. Az, hogy a kórház lélekben megmarad-e kórháznak, az kizárólag rajtunk múlik - hangsúlyozta a főigazgató, majd William Shakespeare szavait parafrázisként, kifordítva idézte: „Dicsérni jöttem Caesart, nem temetni.”

- Jelenleg nincs ok a temetésre. Azzal, hogy a Debreceni Egyetemhez, azon belül a Klinikai Központhoz integrálódunk, már egy több éve elkezdődött folyamat ér véget. Ha mindenki az eddig elvárt szinten és módon végzi tovább a feladatát, akkor jelentős változást nem fogunk érzékelni. Mindenki állása, egzisztenciája biztonságban van, ez az összdolgozói konferencián is kifejezésre került. Egyrészt törvényi garancia van arra, hogy bizonyos elemek megmaradnak, másrészt a Debreceni Egyetem vezetése további kiterjesztett garanciákat is biztosít.

- Az, hogy az integráció hogyan, milyen mélységben fog megtörténni, ennek jó része rajtunk múlik. A munkánkon, teljesítményünkön, hozzáállásunkon, megítélésünkön – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

Ma azon munkatársainkat ünnepeljük, akik példamutató munkájukkal, hozzáállásukkal kitűnnek közülünk. Köszönjük, köszönöm Nekik, és kívánom, hogy minél tovább folytassák ezt a tevékenységet, ehhez nagyon jó egészséget és kitartást kívánok - zárta köszöntő beszédét Dr. Muraközi Zoltán.

semmelweis nap 2023 08 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngsemmelweis nap 2023 05 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Orvos igazgatói előterjesztések:

Szakmai előléptetés:

A Kórház vezetőtestülete a Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó osztály munkatársát, Dr. Tóth Anikó adjunktust főorvossá lépteti elő.

Dr. Tóth Anikó 2000-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. A diploma megszerzését követően a debreceni Kenézy Gyula Kórház Aneszterziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, ahol szakorvosi, majd évekkel később adjunktusi kinevezést szerzett.

Munkáját nagy szorgalommal, odafigyeléssel és lelkesedéssel végzi. Magas szintű elméleti ismeretekkel és igen komoly gyakorlati jártassággal rendelkezik. Folyamatosan képzi magát, nyitott az új szakmai eljárások elsajátítására is. Mind saját munkáját, mind munkatársai tevékenységét racionálisan látja, és ha szükséges szervezi, koordinálja. A betegekkel, hozzátartozókkal, közvetlen munkatársaival és a társszakmák képviselőivel való kapcsolata kitűnő.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Tóth Anikó adjunktust FŐORVOSSÁ nevezi ki.

 

Kiváló dolgozó

Dr. Genda Anita, Belgyógyászat osztály

Dr. Genda Anita 2011-ben szerezett általános orvosi diplomáját a Nagyváradi Egyetem Orvos és Gyógyszerészet Karán.

Ezt követően 2020.02.01-ig a Nagyváradi Városi Kórházban dolgozott, 2020.02.25-től belgyógyász szakorvos. Szakvizsgájához szükséges elméleti, gyakorlati képzettséget már részben magyarországi intézményekben szerezte.

Kórházunkban 2020.09.21-ben kezdődött hivatalosan a munkaviszonya, azóta a belgyógyászati, és a pandémia időszakában a Covid osztály stabil tagja.

Doktornő az osztályok munkájába rendkívül gyorsan beilleszkedett, kifogástalan elméleti tudását precízen adaptálta a helyi viszonyainkhoz. Lelkesedése, nagy teherbírása, empátiája kompromisszumot nem tűrő, a betegek érdekében konfliktust is nyíltan vállaló, kollektívánk meghatározó, szinte fáradhatatlan tagja.

Az osztály ügyeleti, készenléti szolgálatában, valamint az ambuláns betegellátásban is tevékeny részt vállal.

Az orvos igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete Dr. Genda Anitát KIVÁLÓ DOLGOZÓI ELISMERÉSBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 19 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Igazgatói dicséret

Dr. Beke László István, Traumatológia osztály

Dr. Beke László István 2015-ben végzett a Nagyváradi Egyetem Orvos és Gyógyszerészeti Karán. Dr. Sass Imre főorvos irányítása és mentorálása alatt 2016. január 1-től kezdett dolgozni Intézetünkben, egyedüli traumatológus rezidensként. Az osztályos feladatok ellátása mellett számos műtétben is segédkezett, így már viszonylag korán magasabb színvonalú gyakorlati tudást tudott elsajátítani. 2022.május 05-én kiválóan megfelelt a traumatológiai szakvizsgán. Fiatal szakorvosként nagy feladatot kellett elvállalnia, melyet még az is tetézett, hogy osztályvezető főorvosa nyugdíjba vonult. Megbízott osztályvezetőként két részmunkaidős kollégával és egy friss rezidens orvossal együtt kell helytállniuk, mind az ügyeletet mind az osztályos feladatok ellátását tekintve.

Példaértékű hozzáállása és feladatvállalása, a kórházhoz való lojalitása miatt az orvos igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete Dr Beke László Istvánt IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 20 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Ápolási igazgatói előterjesztések:

Kiváló dolgozó

Papp Andrea osztályvezető főnővér, Traumatológia osztály

Papp Andrea 1997. szeptembere óta dolgozik kórházunkban. Munkáját nagy odaadással, felettesei és a betegek megelégedésére végzi. Elhivatottságának köszönhetően az Ápoló (54) végzettségére 2014-ben a helyben megszervezett képzésen sürgősségi szakápoló (54) szakképesítést szerzett. Rátermettségének köszönhetően 2017-től osztályvezető főnővéri megbízást kapott, azóta szívügyének tekinti az osztály közösségének érdekeit és szolgálatát.  Feladatait pontosan, felelősségteljesen végzi, a szakma iránti elhivatottsága példaértékű. Főnővéri munkája mellett igyekszik részt venni a mindennapi betegellátásban és mellette segíti az ápoló hallgatók és a közösségi szolgálatot teljesítő tanulók intézeti gyakorlatát. Tudását, szakmai tapasztalatait törekszik megosztani kollegáival és az új dolgozókkal.

Az ápolási igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete Papp Andrea osztályvezető főnővért KIVÁLÓ DOLGOZÓI ELISMERÉSBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 23 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Igazgatói dicséret

Boruzs Márta szakápoló, Intenzív-Szubintenzív Megfigyelő Egység

Boruzs Márta 1989-től 1998-ig dolgozott Intézetünk Traumatológia Osztályán, majd egy rövid kitérőt követően 2012-től ismét kórházunkba irányította a sors, először a Sebészet Osztályon, később más osztályokon is, ahol mindig bizonyította rátermettségét. Érdeklődésének köszönhetően 2014-ben sürgősségi szakápoló (54) képzettséget szerzett, ezért 2015-től a Sürgősségi Betegellátó Osztályra kérte áthelyezését, ahol egészen 2021-ig dolgozott. 2021. július 1-től a megnyíló Intenzív Szubintenzív Megfigyelő Egységben lát el szakápolói feladatokat. Munkáját, feladatait pontosan, kiváló szakmai felkészültséggel végzi. Az ellátott betegekkel, valamint munkatársaival szemben lojális, segítőkész.

Szakmai kiválósága mellett, kellemes kiegyensúlyozott személyisége is vidám hangulatot teremt, még abban a környezetben is. Munkatársai számíthatnak rá, szakmai elkötelezettsége és hivatáshoz való hűsége révén bármely munkakörnyezetben feltalálja magát és megbízható tagja az ott dolgozó csapatnak.

Az ápolási igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete Boruzs Márta szakápolót IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 25 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Farkasné Váradi Anita szakasszisztens Központi Fizioterápiás Szakszolgálat

Farkasné Váradi Anita 1993. augusztusától dolgozik kórházunkban, kezdetben képesítés nélküli gyógytornászként, majd a fizikoterápiára került át asszisztensként. Egy rövid kitérőt követően 2009. szeptemberétől először a rendelőintézet fizikoterápiás szakrendelőjébe került, majd a Központi Fizioterápiás Szakszolgálatnál szakasszisztensi feladatokat látott el, ahol jelenleg is az ott dolgozók fizioterápiás asszisztensek munkáját fogja össze. Munkáját lelkiismeretesen, odafigyeléssel, felelősségteljesen végzi. Koordinálja a rehabilitációs terapeuta-képzésben résztvevő tanulók gyakorlatát.  Elméleti tudását folyamatosan fejleszti, rendszeresen részt vesz továbbképzéseken. Kiemelkedő szerepet látott el a helyi Bihar Termálliget Strand és Gyógyfürdőben kialakított Egészségügyi egység fizioterápiás részlegének tervezésében. Rendkívül terhelhető, sokoldalúság jellemzi, nyitott az új dolgokra, ha szükséges, munkaidőn kívül is lehet rá számítani.

Az ápolási igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete Farkasné Váradi Anitát szakasszisztenst IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 27 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Csoportos elismerések:              

Radiológiai Osztály

Az évek folyamán a Radiológiai Osztály tevékenységek specializálódtak, a feladataik bővültek, melyhez egy jól összeszokott csapatra van szükség. Az osztály dolgozói a mindennapos leterheltség mellett igyekeznek rugalmasan helytállni, egymást segítve pontosan, precízen végezni a diagnosztikai feladatokat, hiszen tudják, hogy a betegellátás alapja a jó diagnózis és egy jól elkészített felvétel akár életet is menthet. Az esetlegesen felmerülő nehézségek és problémák tovább erősítik a munkatársakat, egymást bíztatva segítenek túllépni a gondokon. Igazi csapatként számíthatnak egymásra, kitartással, összetartással és empátiával állnak kiválóan helyt a mindennapi munkában.

A Radiológiai Osztály dolgozóit áldozatos, magas színvonalú munkájuk elismeréseként az ápolási igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete DICSÉRETBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 37 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng 

Mentőtisztek

Évről évre egyre nagyobb terhelésnek van kitéve Kórházunk Sürgősségi Betegellátó Osztálya, ahol a többiek mellett kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a mentőtiszt kollegák is. Az orvosokkal és szakdolgozókkal igazi csapatmunkában dolgoznak, együttműködve a kórház más szakterületeivel. A sürgősségi betegellátásban felléphető bármilyen helyzetben igyekeznek maximálisan helytállni, segítőkészen reagálni. Munkájuk során gyors döntéseket hoznak, határozottan, gyorsan, de ugyanakkor megfontoltan cselekednek. Munkájukat magas szakmai igényesség, kimagasló elhivatottság jellemzi.

Szakmai munkájuk elismeréseként a Sürgősségi Betegellátó Osztály mentőtisztjeit az ápolás Igazgató javaslata alapján a Kórház Vezetőtestülete DICSÉRETBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 39 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Gazdasági igazgatói előterjesztések:

Kiváló dolgozó

Nagy Bianka előadó, Bér- és Munkaügyi Csoport

Nagy Bianka Gyógyszeripari laboratóriumi technikus végzettséggel rendelkezik, korábban közalkalmazotti jogviszonyban a Csökmői Önkormányzatnál dolgozott. 2017-ben kezdett dolgozni a Kórházban a Bér- és munkaügyi csoportnál, 3 évig pályázat keretében volt foglalkoztatva, majd 2020-ban került közalkalmazotti jogviszonyba. A bér- és munkaügyi csoportban végzett munkája az első perctől kezdve kifogástalan, maximális teherbírással és odafigyeléssel dolgozik.  A kollégákhoz és a kórházi dolgozókhoz való hozzáállása és kedvessége révén kitűnő munkatárs. Szívesen vállal plusz feladatokat és segítőkész mindenkivel. Munkatársaival való kapcsolata kiváló és baráti jellegű. Fiatalkora ellenére a bizonyítás és a maximális szinten történő teljesítés jellemző rá. Mosolygóssága és szimpatikussága miatt az élet minden területén megállja a helyét. Az integráció során keletkezett többletfeladatokban kora reggeltől késő estig mindenben lehetett rá számítani és fáradhatatlansága becsületre (és irigylésre) méltó.

A gazdasági Igazgató javaslata alapján a Kórház Vezetőtestülete Nagy Biankát KIVÁLÓ DOLGOZÓ ELISMERÉSBEN részesíti.

semmelweis nap 2023 30 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Igazgatói dicséret

Lászlóné Mester Éva könyvelő, Finanszírozási - és Üzemgazdasági csoport

Lászlóné Mester Éva 2015. szeptember 1. óta dolgozik a Kórház finanszírozási - és üzemgazdasági csoportjában. Barátságos, kedves, csendes személyével hamar beilleszkedett a csapatba. Feladatai közé tartozik: a szállítói számlák kontírozása, a szállítói szerződések nyilvántartása, a kórház költségvetési előirányzatainak könyvelése, a 6-os számlaosztályban költségek átvezetése és költségfelosztása. Negyedévente a Kontrolling csoport részére a főkönyv adataiból indikátori jelentéshez adatszolgáltatást készít. A főkönyvi programban nyilvántartja a kórház pszichiátriai és krónikus osztályain fekvő betegek letéti számlán lévő pénzeit, havi rendszerességgel egyezteti a betegpénzeket kezelő szociális munkatársak által vezetett analitikus nyilvántartással. A 2020-2022.évben zajlott COVID-19 vírusjárvány idején megnövekedett – a költségvetési gazdálkodást érintő - adatszolgáltatások elkészítésében is jelentős munkát végzett. A rábízott feladatokat kellő hozzáértéssel, figyelemmel és alapos odafigyeléssel végzi. Nyitott az új ismeretek, eszközök és programok használatának elsajátításában. Az elmúlt évben bevezetett Központi Költségvetés Végrehajtó Támogató Rendszer Költségvetési Modul rendszerének használatában úttörő szerepet vállalt. Munkája során nyitott az együttműködésre, megbízható, csapatban jól dolgozó, segítőkész munkatárs.

A gazdasági Igazgató javaslata alapján a Kórház Vezetőtestülete Lászlóné Mester Évát IGAZGATÓI dicséretben részesíti.

semmelweis nap 2023 32 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Farkas Ferenc szakács Élelmezési osztály

Farkas Ferenc 26 éve dolgozik intézetünknél, az élelmezési osztályon. Eleinte szakácsként, majd 2018-tól a főszakács-helyettesi teendőket is ellátja.

Az eddig eltöltött idő alatt a felmerülő problémákat rugalmasan, a helyzetnek megfelelően ellátta. Főszakács-helyettesként nem csak irányít, hanem végzi a szokásos konyhai feladatokat is. Figyelme mindenre kiterjed, közvetlen és kiegyensúlyozott dolgozó.

Munkatársaival és a kórház dolgozóival udvarias és segítőkész. Panasz vele szemben soha nem merült fel.

A gazdasági Igazgató javaslata alapján a Kórház Vezetőtestülete Farkas Ferencet IGAZGATÓI dicséretben részesíti.

semmelweis nap 2023 35 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A kitüntetésekhez mindenkinek szívből gratulálunk és további jó munkát kívánunk!

You have no rights to post comments