artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szervezésében zajló Országos Tüdőgyógyászati Értekezleten hagyományosan sor került a tüdőbetegségek elleni küzdelemben végzett kiemelkedő munkáért járó Vándorserleg átadására, amelyet minden évben annak a megyének, vagy intézetnek ítélnek oda, ahol kimagasló eredményt értek el a TBC ellátásban. 2023-ban az év díjazottja a berettyóújfalui Tüdőgondozó Intézet lett. KÉPGALÉRIA

2023. május 18-án az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a Gróf Tisza István Kórház Tüdőgondozó Intézetének adta át az elmúlt egy évben végzett kiemelkedő munkájáért a Korányi serleget. Ez egy vándorserleg, melyet minden évben az a tüdőgondozói csapat nyer el, akik a legtöbbet dolgoztak az országban az újonnan felfedezett TBC-s betegek gyógyításában, valamint a kontaktok kutatásában, ellenőrzésében. A serleget a korábbi években megyeszékhelyű gondozók kapták, így különös kitüntetés ez számunkra - mondta el lapunknak Dr. Szabó Márta intézetvezető főorvos.

koranyi dij 02 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Hátsó sor balról: Hajdú Ágnes röntgen asszisztens, Juhászné Gitye Ildikó részlegvezető asszisztens, Ráczné Mezei Mária asszisztens, Márkusné Tóth Henrietta asszisztens

Első sor balról: Nagy Vivien asszisztens, Dr. Szabó Márta intézetvezető főorvos, Lisztesné Fura Mónika asszisztens

Hazánkban ugyan nagyon sokat javult a TBC előfordulási arány, de jelenleg is rendszeresen találunk leginkább munkaalkalmassági szűrés vagy panaszokkal jelentkező betegek kapcsán új eseteket. Sajnos 2022-ben országosan az eddig csökkenő esetszám ismét emelkedést mutatott. A covid alatt a kevesebb személyes találkozás és a szigorú maszkhasználat következtében megnyugtatónak tűnt a hazai helyzet. A 2022-es év viszont ismét rávilágított arra, hogy a tüdőszűrésnek igenis nagy jelentősége van. Természetesen a szűrés panasz és tünetmentes embereknek a betegségek időben történő felismerését és kezelését teszi lehetővé. A TBC szűrésen kívül pedig a tüdődaganatok korai felismerésére is alkalmas. Ennek kialakulásában pedig a dohányzás lényeges tényező. Intézetünkben a tüdőszűrésen kívül tüdőgyógyászati, allergológiai szakrendelés és dohányzás leszoktatás is működik.

koranyi dij 06 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngkoranyi dij 05 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng


Az 1971-ben alapított Korányi Vándorserleget a megelőző év szakmai teljesítményét tükröző mutatók kiértékelése alapján ítéli oda az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet.

A XIX. és a XX. század fordulójára Magyarországon a tuberculosis olyan mértékben szedte áldozatait, hogy a betegséget méltán nevezték morbus hungaricusnak, amely a szegény néprétegek mellett már a polgáriasodó középrétegeket is veszélyeztette. Ebben az időszakban a betegek általában otthon kezeltették magukat.

Hazánkban a XX. század elején Korányi Frigyes vállalt aktív szerepet a kór leküzdése ellen. 1901-ben nyitotta meg kapuit az Erzsébet Királyné Szanatórium, amelynek alapítását Ő kezdeményezte. A két világháború között pedig Johan Béla utasítására születtek meg az első egészségpolitikai törvények, amelyek hatására elkezdődött a tüdőgondozói hálózat kiépítése.

dia12 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngdia13 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Városunkban, Berettyóújfaluban szinte a kezdetektől működik Tüdőgondozó Intézet. A Belügyminisztérium elrendelte a tbc elleni küzdelem megszervezését, így Bihar Vármegye székhelyén, Berettyóújfaluban 1912. november 10-én megalakult a Sárréti Tüdővész Ellen Védekező Egyesület, amely gondozóintézetét 1913. december 1-én nyitotta meg. Vezetője 1920-tól Dr. Fényes Pál volt, akinek tervei között szerepelt - vidéki bizottságok létrehozásával – új gondozók alapítása. Ő a tbc elleni küzdelemben a megelőzésre fektette a hangsúlyt, ideája az volt, hogy napközi otthont hozzon létre, ahol beteg gyerekek és felnőttek megfelelő szociális körülmények és ellátás mellett üdülhessenek.

dia19 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngdia20 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A gondozó létrejöttét hamarosan Bihar Megye Közkórházának megnyitása követte 1928. október 28-án. A főépület földszintjén elhelyezett rendelőhelyiségek (rtg., labor) már a tüdőgondozó rendeléseit is kiszolgálták.

Vidékünkön a tbc óriási áldozatokat követelt, ez önmagában hordozta a majdani tüdőosztály szükségességét. A kórház tüdőbeteg pavilonjában korlátozott feltételek között részesültek kezelésben a tbc-s betegek. 1937-ben a napközi otthon négy szobáját átengedte a kórház betegei számára. Így a Tüdőosztály egyre bővülő ágyszámmal tudott működni.

A járások átszervezése következtében 1972 januártól a tüdőgondozó is a kórházhoz tartozik. 1989-ben új gondozóintézet épült, melybe egy tüdőszűrő állomás is létesült, kényelmes, tágas körülmények közzé. Ez a stabil ernyőképszűrő röntgengép 2016 februárjáig működött az intézetben, azóta kis átalakítás után egy modern, digitális röntgenfelvételi rendszerrel dolgozhatnak, mely pillanatok alatt képet ad az egyén egészségi állapotáról.

A berettyóújfalui Tüdőgondozó Intézet jelenleg 29 település kb. 60 ezer felnőtt lakosának ellátásáért felelős.

(A diákat a Juhászné Gitye Ildikó és Hajdú Ágnes által készített előadás anyagából válogattuk, melyet az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Kongresszusán mutattak be 2016 -ban Győrben.)

You have no rights to post comments