artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

My message for Day 21

 

Adatlap

a berettyóújfalui térségben működő civil szervezetekről

Név: Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományőrző Közösségfejlesztő és Szervező Egyesület

Székhely címe: 4136 Körösszakál, Templom u.1.sz.

  elérhetőségei: 06-54 435-400; 06-30 6233495

Telephely címe: -

   elérhetőségei: -

Vezető neve: Fodor József

elérhetőségei: 06-54 435-400; 06-30 6233495

Kapcsolattartó neve: Irimi Barbara

          elérhetőségei: 06-54 435-400; 06-30 5650675

Alakulás éve: 2002

Fő tevékenységi köre: kulturális tevékenység 

A szervezet bemutatása (1000-1500 karakter):

Körösszakál azon hátrányos helyzetű kistelepülések közzé tartozik, amelyek mind szellemi, mind kulturális téren elmaradott. A település ifjúságának szórakozása az általános iskola befejezéséig adottak. A gyerekek hétköznapjait kitöltik a különböző szakkörök és egyéb kulturális műsorok.

A középiskolások, főiskolások illetve a fiatal nemzedék számára az általános iskola elvégzése után nem volt semmilyen szórakozási, ill. szabadidős tevékenység biztosítva. Ezért 2002 nyarán néhány vállalkozó szellemű fiatal felkereste a falu ifjúságát. Több héten keresztül folyamatos téma lett a körösszakáli fiatalság sorsa.

A csapat összeállt, kb. 30 ember néptánc tanuláshoz kezdett, hogy egy már elfeledőben lévő hagyományt felelevenítsen, ez a szüreti bál volt. Az egész napos felvonulással és az esti bállal a falu apraját-nagyját megmozgattuk. A kihívás és a küzdés annyira összefogta, az egyként kiállt csapatot, hogy már 2002. év őszén hozzákezdtünk az egyesületi forma kialakításához.

Mára számos rendezvény van a hátunk mögött, öt ifjúsági néptánc találkozó, tizenhárom néptánc tábor, számos ifjúsági vetélkedő. Néptánccsoportunk az egyesülettel egy időben született, mely a XIII. századra visszamenően a Petlend - Csehi nevet kapta. Tagnévsora változó általában 6-7 pár méreti meg magát a számtalan fellépésen.

Az egyesület tagnévsorának egyik részét a néptánccsoport teszi ki, a másik része olyan fiatalokból áll, akik a rendezvényszervezésben, a technikában és a különböző szervezői munkában találták meg önmagukat.

2015 évi főbb programok:

- XIV. Körösszakáli Nemzetiségi Néptánc Népzenei Tábor:

Az eddig megrendezett táborok nagy sikert arattak, ezért az idei évben is megrendezésre kerül nagy rendezvényünk.

A tábor célja:

•A magyar és román népi kultúrát kedvelő fiatalok „összekovácsolása” és tanítása.

•Táborunk résztvevői betekintést nyerhetnek a Magyarországon élő román kisebbség kultúrájába.

•A 7 napos tábor ideje alatt a gyerekek tanulhatnak román népdalokat, gyermektáncokat, népi játékokat, a haladó csoport egy egész táncrendet sajátíthat el.

•A népdalokon és a táncokon kívül minden korosztály megtalálhatja a számára kedves és hasznos időtöltést: népi kézműves foglalkozások és más csoporttevékenység (vetélkedők, séták, Körösszakál megismerése és megismertetése stb.).

A rendezvény egész ideje alatt képzett pedagógusok, a szakma kiválóságai vállalják az oktatási tevékenységeket.

- Erdélyi kirándulás:

Csoportunk tagjai minden évben Erdélyi „körutazáson” vesz részt, táncgyűjtési és kapcsolatápolási szándékkal, melynek állomásai testvértelepülésünk Homoródalmás (Homoród völgye), Várfalva (Aranyosszék) és Türe (Kalotaszeg). A kalotaszegi településen elsajátított táncrenddel a Petlend-Csehi Néptáncegyüttes a 2006. augusztus 27-i nagy rendezvényünkön a zsűri különdíját nyerte el.

- Vajdasági vendégszereplés:

Együttesünk 2009. óta szoros kapcsolatot ápol a vajdasági Péterréve (Backo Petrovo Selo) településsel, ezért minden évben meghívást kapunk és részt veszünk egymás rendezvényein. A péterrévei programok közül együttesünk rendszeres szereplője a „Péterrévei Disznótoros Fesztivál”-nak, valamint a „Péterrévei Nyári Napok” rendezvénysorozatnak.

E programok mellett táncegyüttesünk minden évben számos felkérésnek tesz eleget, a helyi és környező települések rendezvényein felül számos kistérségi, megyei és országos néptánc és népzenei találkozón.

You have no rights to post comments