artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Magyarhomorog Községi Önkormányzat, mint támogatást igénylő a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámú, Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása című felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be 2022.12.28.napján. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3417467013 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.


Magyarhomorog Községi Önkormányzat, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból 7 603 750 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből játszótér kialakítását valósította meg a településen. A projekt keretein belül Magyarhomorog Község Önkormányzata, a 374 hrsz. területen, valóságban az Árpád utca 39. sz. alatt található belterületi telken játszótér kivitelezését valósította meg.

 bsvelogoleaderlogo

 

Az Önkormányzat a projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósította meg:


Játszótér kialakítása: A kivitelezést a KOMKER Kft. végezte el, a vállalkozási szerződés 2023.07.25. napján került megkötésre. A munkák során megfelelőségi tanúsítvánnyal és EU szabvánnyal rendelkező játszótéri eszközök kerültek kihelyezésre. A tervezés legfontosabb szempontja, hogy a gyermekek megtalálják a számukra megfelelő mozgásformát korcsoportonként (0-14 év), ezért kifejezetten a gyermekek igényeit figyelembe véve lettek kiválasztva az eszközök. A játszótér létrehozása egyben közösségi tér létrejöttét is jelenti, amely a gyermekek szocializációjához hozzájárul.


A játszótéren az alábbi eszközök kerültek beszerelésre és a hozzá tartozó munkálatok zajlottak:
- 2 üléses A formájú hinta 1 db
- hatszögletű hinta 2 db
- mászóka csúszdával 1 db
- rugós játék 1 db
- összeszerelés és telepítés
- esési tér kialakítása- szegély
- esési tér kialakítása – folyami homok

A játszótér terület előkészítési munkálatai:
- bozót és cserjeirtás
- ásott kút eltömedékelése
- melléképület bontása

A 7 603 750 Ft összegű támogatás hozzájárult a céljaink eléréséhez, azaz a településen élők életminőségének javításához, a település vonzóbbá tételéhez olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást elősegítő fejlesztés által, mely a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkcióval és használattal bír. Kiemelt célkitűzésünk területén élők életminőségének javítása, továbbá az aktív értékőrző közösségek erősítése volt.

Köszönjük a Magyar Állam, az Európai Unió és a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület támogatását!

You have no rights to post comments